Kova verotus, jämähtänyt työvoima, jäykät palkat... – Vertailu moittii Suomea, mutta nostaa sijoitusta listalla

Maailman talousfoorumi nostaa Suomen sijalle 11 laajassa kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa.

kilpailukyky
paperikassi naisen kädessä
Bloomberg / Getty Images

Suomi menestyy hyvin Maailman talousfoorumin (WEF) vertailussa, jossa laitetaan järjestykseen 140 maata lähes sadan eri mittarin avulla. Suomen asema on noussut viime vuodesta yhden pykälän sijalle yksitoista.

WEF:n tutkimuksessa yhteistyökumppanina Suomessa on ollut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla)

– Eri maiden sijoituksella vertailussa on lähinnä viihdearvoa, mutta tuloksen taustalla vaikuttavia tekijöitä kannattaa pohtia, korostaa Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen.

Huonoimmissa sijoituksissa pohdittavaa on eniten.

Word Economic Forum kilpailukykyvertailu
Antti Parviala / Yle

Suomi saa heikoimmat lukemat työmarkkinoihin liittyvissä kohdissa. Sijoitus jää 80 huonommalle puolelle kun listataan muun muassa palkoista sopimista, työntekijöiden muuttamisesta työn perässä ja työn verottamista.

Kyselyssä palkoista sopiminen keskitetysti katsotaan huonoksi ja yrityskohtainen sopiminen hyväksi. Tällä mittarilla Suomi sijoittuu 140 maan vertailussa sijalle 138.

Petri Rouvinen
Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen kehottaa pohtimaan mitä syitä killpailukykysijoituksen taustalla on.Matti Hämäläinen / Yle

– Jos Suomi rankkautuu huonosti palkan muodostuksen joustavuudessa, kannattaa miettiä kannattaako jotain tehdä. Aina ei ehkä kannata tehdä mitään, mutta on hyvä huomata että olemme eri sfääreissä kuin vertailumaat, Rouvinen puntaroi.

Hän korostaa, että esimerkiksi keskitetty palkanmuodostus voi olla arvovalinta.

Sitaatti

– Moni haluaisi viedä palkoista sopimista hajautetumpaan suuntaa, mutta toisaalta meillä on vahva usko että palkkapolitiikan pitää olla jotenkin solidaarista ja olemme valmiita maksamaan siitä jotain kilpailukykymielessä.

Toiseksi surkein sijoitus (115) Suomelle tulee kun verrataan työvoiman liikkuvuutta, tullien monimutkaisuutta (112) ja työn verotusta (111).

Suomen ehdottomia valtteja ovat instituutiot, talouden vakaus, rahoitusjärjestelmä ja koulutustaso - niiden kohdalla vertailussa mätkähtää ensimmäinen, toinen tai kolmas sija.

Wef-faktalaatikko
Antti Parviala / Yle

Mutta näidenkin mittarien kohdalla täytyy varoa ylitulkintaa: hyvät lukemat kertovat talouden menestymisen edellytyksistä - ne eivät ole tae menestyksestä.

– Hyvä infrastruktuuri on välttämättömyys, mutta esimerkiksi hyvä tiestö ei tuo sinällään mitään. Sen lisäksi tarvitaan muun muassa yrityselämän dynaamisuutta, jotta tämä potentiaali voidaan hyödyntää