Yara esittelee kolme Siilinjärven kipsikasan laajennusvaihtoehtoa – mielipiteitä voi esittää marraskuun loppupuolelle saakka

Laajimmassa vaihtoehdossa Yaran fosforihappotehtaan toiminta voisi jatkua Siilinjärvellä vuoteen 2050 asti, vaikka kaivostoiminta loppuisikin aiemmin.

Siilinjärvi
Siilinjärven Yaran kipsikasa.
Toni Pitkänen / Yle

Lannoitevalmistaja Yara on saanut valmiiksi Siilinjärven tehtaiden kipsikasan laajennusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.

Yara esittelee kolme laajennusvaihtoa, joiden vaikutuksia verrataan nykytilanteeseen. Laajennuksen tarkoituksena on turvata kipsin läjitysalueen riittävyys vähintään vuoteen 2035 asti. Nykyisen ympäristöluvan mukainen läjitysalue riittää noin vuoteen 2025 asti.

Laajimmassa vaihtoehdossa fosforihappotehtaan toiminta Siilinjärvellä voisi jatkua vuoteen 2050 asti, vaikka kaivostoiminta alueella loppuisikin jo aiemmin.

Kipsikasalle lisää korkeutta, laajuutta tai molempia

Ensimmäisessä vaihtoehdossa kipsikasaa korotetaan 230 metrin korkeuteen merenpinnasta. Valuma- ja suotovesille rakennettaisiin tässä vaihtoehdossa uusi allas joko läjitysalueen pohjois- tai länsipuolelle. Suotovedellä tarkoitetaan vettä, johon on sekoittunut jätettä. Tällä vaihtoehdolla läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2035–2040 asti.

Toisessa vaihtoehdossa kipsiläjitystä laajennetaan lounaaseen, mutta kipsivuoren korkeutta ei nosteta nykyisen ympäristöluvan 190 metrin korkeudesta. Kipsikasan luoteispuolelle rakennettaisiin uusi pieni tasausallas, jonka kautta laajennusalueen vedet ohjataan olemassa oleviin kiertovesialtaisiin. Tässä vaihtoehdossa läjitysalueen laajuus riittää noin vuoteen 2030–2035 asti.

Kolmannessa vaihtoehdossa kipsivuorta korotetaan 230 metrin korkeuteen merenpinnasta ja sitä laajennetaan lounaaseen enemmän kuin vaihtoehdossa kaksi. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi, pieni tasausallas kipsikasan luoteispuolelle, kuten vaihtoehdossa kaksi. Näin läjitysalueen kapasiteetti riittäisi noin vuoteen 2045–2050 asti.

Yleisötilaisuus Ahmon koululla

YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään Ahmon koulun auditoriossa torstaina 1. marraskuuta kello 17.30. Kannanotot selostuksesta on toimitettava kirjallisena 27. marraskuuta Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Selostus liitteineen on nähtävillä verkossa (siirryt toiseen palveluun). Aineistoon voi tutustua 18. lokakuuta lähtien Siilinjärven kunnanvirastolla sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa, Kuopiossa.

Yaran Siilinjärven kaivoksella louhitaan apatiittimalmia, joka rikastetaan rikastamolla apatiittirikasteeksi. Rikasteesta valmistetaan fosforihappoa ja edelleen lannoitteita. Fosforihappotehtaantuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia vuodessa.

Tuotannon sivutuotteena syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 miljoonaa tonnia kipsiä vuodessa.

Suurin osa kipsistä on vuodesta 1969 lähtien kasattu tehdasalueen viereiselle kipsin läjitysalueelle, joka sijaitsee kantatie 75:n varrella noin kolme kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen.

Oikaisu 17.10.2018: Otsikkoa ja tekstin ensimmäistä lausetta muutettu. Kyse ei siis ole Siilinjärven kaivoksen laajentamisesta, vaan YVA-selostus koskee Yaran Siilinjärven tehtaiden kipsikasan laajennusta. Kuva vaihdettu louhosalueesta kipsikasaan.