Pohjoisen sairaalat kiistävät "kilpavarustelun" - ministeriö huolissaan, riittääkö raha laajennukseen sekä Rovaniemellä että Oulussa

Laajennuksiin vaaditaan poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Kuva: Jaakko Mäntymaa / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo Pohjois-Suomen päättäjien pääsevän yhteisymmärrykseen siitä, mitä sairaaloita laajennetaan. Sekä Oulun yliopistollista sairaalaa että Lapin keskussairaalaa Rovaniemellä aiotaan laajentaa lähivuosina.

Onko Tampereella, Turussa ja Helsingissä investoinneissa päällekkäisyyksiä kun välimatkat ovat paljon lyhyempiä kuin täällä?

Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin johtaja

Laajennukset vaativat ministeriöltä poikkeusluvan. Kyse ei ole aivan pienistä summista, sillä Oulun yliopistollisen sairaalan laajennus maksaisi yli 600 miljoonaa ja Lapin keskussairaalan laajennus noin 125 miljoonaa euroa.

Ministeriö kutsui Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien ja maakuntien edustajat neuvotteluun Helsinkiin 11. lokakuuta. Palaverissa ministeriö esitti toiveen, että pohjoisen väki voisi keskenään sopia, ettei päällekkäisiä investointeja tehtäisi.

Lapin sairaanhoitopiirin johtajan Jari Jokela kiistää, että Oulun ja Rovaniemen sairaaloiden laajennukset olisivat päällekkäisiä.

– Jos kysyy näin päin, että onko Tampereella, Turussa ja Helsingissä investoinneissa päällekkäisyyksiä kun välimatkat ovat paljon lyhyempiä kuin täällä. Tai kun Helsingistä Jyväskylään on suurin piirtein sama matka kuin meiltä Ouluun, niin eikö Jyväskylän uusi sairaala riittäisi? Tarvitseeko pääkaupunkiseudulle suunnitella mitään, Jokela lataa.

Oulusta ymmärrystä Rovaniemelle

Samoilla linjoilla on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo, että Oulussa ymmärretään Rovaniemen sairaalan laajennuksen tarpeellisuus.

– Tämä ei ole kilpavarustelua. Rovaniemellä valmistaudutaan siihen, että keskussairaalasta tulee täyden päivystyksen sairaala ja meillä Oulussa sairaala puolestaan on huonossa kunnossa, Korpelainen tiivistää.

Tämä ei ole kilpavarustelua

Juha Korpelainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo olevansa huolissaan siitä, riittävätkö rahat kahteen isoon sairaalalaajennukseen pohjoisessa Suomessa.

– Tulevaisuudessa Pohjois-Suomen käytettävissä oleva rahapotti pienenee. Entistä pienemmällä rahalla pitäisi järjestää jopa nykyistä paremmat palvelut, erityisasiantuntija Kirsi Kaikko sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo.

Lupapäätöksen ajankohdasta ei mitään tietoa

Kaikko sanoo, että ministeriön näkökulmasta kyse on isommasta asiasta kuin yksittäisen sairaalan laajennuksesta.

– Jatkossa myös perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluverkosto pitää saada toimimaan nykyistä paremmin. Jos apua ja hoitoa ei saa ajoissa, sairaudet voivat pitkittyä ja joudutaan turvautumaan kalliisiin hoitoihin, Kaikko selventää.

Kaikon mukaan kyse on hoito- ja palveluketjuista, joita on tarkasteltava alusta loppuun. Tärkeintä ovat toimivat peruspalvelut.

– Kotihoidossa on oltava riittävät resurssit, jotta pikainen kotiuttaminen sairaalasta on mahdollista. Pitää olla myös mahdollista toimia kuntouttavalla työotteella, jotta saadaan toimintakyky tilanteen mukaan joko palautettua tai ylläpidettyä.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä ei kerrota, milloin se päättää laajennusten vaatimista poikkeusluvista. Ministeriö on neuvotellut pohjoisen sairaaloiden laajennuksista ja peruskorjauksista toisen ministeriön eli valtiovarainministeriön kanssa.

Voi olla, että ennen kuin ministeriö on käsitellyt poikkeusluvat, ratkeaa koko sote- ja maakuntauudistuksen kohtalo.

Lapin sairaanhoitopiiri ei Jari Jokelan mukaan ole kuitenkaan huolissaan laajennuksen toteutumisesta.

– Voimme päättää investoinnista ehdollisena. Eikä vielä ensi vuonna isketä kuokkaa maahan. Emme ole vielä tehneet mitään B-suunnitelmaa, Jokela sanoo.