Markku Tervahaudasta THL:n pääjohtaja

Tervahaudan virkakausi alkaa 1. tammikuuta 2019 ja kestää viisi vuotta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Markku Tervahauta.
Kuopion kaupunki / Vicente Serra

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan virkaan on valittu Markku Tervahauta. Valtioneuvosto päätti valinnasta kokouksessaan torstaina.

Tervahaudan virkakausi alkaa 1. tammikuuta 2019 ja kestää viisi vuotta.

Pääjohtaja vaihtuu, koska nykyinen pääjohtaja Juhani Eskola ei hakenut jatkokautta. Hän on jäämässä eläkkeelle. Eskola on johtanut THL:ää vuodesta 2013.

Tervahauta toimii tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. Hän on virkavapaalla Kuopion apulaiskaupunginjohtajan tehtävästä.

Koulutukseltaan Tervahauta on lääketieteen tohtori. Lääkärinä hän on työskennellyt Leppävirralla kunnan johtavana lääkärinä vuosina 2000–2005 ja Kiuruveden kaupungin johtavana lääkärinä vuosina 1998–2000. Lisäksi hän on työskennellyt Leppävirran kunnanjohtajana vuosina 2005–2009.

THL:n pääjohtajan virkaa tavoitteli kaikkiaan 15 henkilöä.

THL on sosiaali- ja terveysministeriön alainen laitos, jonka tehtävänä on tarjota asiantuntijatietoa terveys- ja hyvinvointialan päätösten tueksi.