Elokuvasäätiön johto sai Helsingin käräjäoikeuden puolelleen – Syytteet virkarikoksista Talvivaara-elokuvan kohdalla hylätty

Yksityishenkilö oli pyytänyt Jättiläisen tukitietoja säätiöltä.

Suomen elokuvasäätiö
Irina Krohn
Irina KrohnJussi Mankkinen

Syyttäjä vaati sakkorangaistusta Suomen elokuvasäätiön entiselle toimitusjohtajalle Irina Krohnille sekä nykyiselle hallintojohtajalle Niina Otva-Lammelle, koska heidän katsottiin toimineen julkisuuslain vastaisesti Talvivaara-elokuva Jättiläisen (2016) kohdalla.

Helsingin käräjäoikeus on tänään maanantaina todennut päätöksessään, että Krohniin ja hallintojohtajaan kohdistetut syytteet on hylättävä, koska he eivät ole rikkoneet virkavelvollisuuttaan tahallaan tai huolimattomuudesta.

Syytteissä oli kyse siitä, että yksityishenkilö oli pyytänyt Talvivaaran kaivosta käsittelevän elokuvan tukitietoja säätiöltä.

Säätiö kuitenkin salasi osan tiedoista Otva-Lammen mukaan liikesalaisuuteen vedoten, eikä antanut riittävän ajoissa valituskelpoista päätöstä tietoja pyytäneelle, vaikka näin olisi syyttäjän mukaan pitänyt toimia.

– Noin kolmen kuukauden viive asiassa on täysin merkityksetön, kun tiedetään, että hallinto-oikeusprosessit kestävät pääsääntöisesti jopa yli vuoden, Krohn ja Otva-Lampi sanoivat kirjallisessa vastauksessaan lokakuun alussa.

Helsingin käräjäoikeuden mielestä elokuvasäätiöläiset suhtautuivat asianomistajan pyyntöön virkavastuunsa mukaisesti, eikä heidän voida toiminnallaan katsoa pyrkineen estämään asiakirjajulkisuuden toteutumista.

Suomen elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon, esittämiseen ja levittämiseen sekä kulttuuriviennin tarpeisiin. Tukivaransa säätiö saa kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista.