1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. järvet

Evijärven pinta halutaan nostaa – muutosta säännöstelyyn suunnitellaan

Säännöstelyä koskevaan kyselyyn vastanneista rantakiinteistöjen omistajista yli 80 prosenttia haluaa nostaa järven vedenpintaa 10 sentillä.

järvet
Niitettyä kasvustoa työnnetään veneellä rantaan.
Vesikasvusto on päässyt Evijärvessä runsastumaan matalan vedenpinnan takia.Tuomo Rintamaa / Yle

Evijärven vesipintaa halutaan nostaa ja säännöstelyä muuttaa.

Kesällä Evijärven rantakiinteistöjen omistajilta kysyttiin näkemystä järven nykysäännöstelystä ja vedenpinnan korkeudesta. Yli 80 prosenttia vastaajista haluaa muuttaa järven nykyistä säännöstelyä ja nostaa vedenpintaa 10 sentillä.

Kysely lähetettiin 927:lle Evijärven rantakiinteistön omistajalle. Näistä pääosa on kesämökin omistajia. Vastauksia kyselyyn tuli 438 eli vastausprosentti oli 47.

Kyselytulosten tulosten perusteella Evijärven säännöstelyryhmä on päättänyt aloittaa järven säännöstelyn muutoksen suunnittelun. Nykyinen säännöstelylupa on myönnetty Länsi-Suomen vesioikeudessa vuonna 1991.

Osana muutoksen suunnittelua arvioidaan muun muassa rantapelloille aiheutuvia vahinkoja.

Runsaat 5 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että Evijärven pinnan 10 sentin nostosta aiheutuu heille vettymishaittaa. Haitankärsijät ovat pääosin alavien alueiden maanviljelijöitä ja metsänomistajia.

Järven kunnostus jatkuu

Kyselyn toteutti Evijärven tilan parantamiseen liittyvä KOHO-hanke (siirryt toiseen palveluun). Evijärven kunnostus käynnistyi 2016 ja tähän mennessä on muun muassa niitetty järven runsasta vesikasvustoa ja tehty kosteikkoja.

– Vedenpinnan nostaminen tukee ilman muuta matalan järven kunnostushanketta, toteaa ympäristösihteeri Eeva-Maija Savola.

Vesikasvit peittävät nykyisin noin reilun kolmanneksen järven pinta-alasta. Runsas vesikasvillisuus heikentää osaltaan veden vaihtuvuutta ja lisää järven kuormitusta.

Kyselyssä ja siihen liittyneessä yleisötilaisuudessa ehdotettiin myös niin sanottua pulssitusta eli vedenpinnan nostamista ja laskemista talvella niin, että jäät leikkaisivat rantakasvillisuutta.

Lue seuraavaksi