1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pilaantunut maa

Järvestä kohonnut maa paljastui myrkylliseksi Vaasassa – kaupunki selvittää suurta siirto-operaatiota

Teollisuuden myrkyttämä Pukinjärvi tuottaa Vaasan kaupungille ongelmia ongelmien perään. Nyt kaupunkia on ohjeistettu siirtämään katuprojektin yhteydessä pintaan noussut maa järven rannalta.

Pohjasta noussut maamassa on näkyvissä kaupungin rakentaman kivipenkereen takana. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasassa Pukinjärvestä kohonnut maamassa on siirrettävä. Maasta otetuista näytteistä löytyi samoja haitta-aineita, joita on tonneittain pahoin saastunessa Pukinjärvessä. Massassa on korkeita pitoisuuksia muun muassa arseenia, kuparia ja kromia. Näytteistä löytyi pilaantuneisuutta myös elohopean ja sinkin osalta.

Haitta-aineiden nouseminen pintaan aiheuttaa riskin siitä, että aineet valuvat sadeven, lumen ja jään mukana läheiseen Onkilahteen ja siitä edelleen mereen.

– Maassa olevien haitta-aineiden pitoisuudet ovat sitä luokkaa, että toimiin on ryhdyttävä, kertoo Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin.

Pukinjärven pohjaa kohosi pintaan, kun kaupunki rakennutti uutta Pohjolankatua varten tukipenkereen järven rantaan. Kaupunki selvittää nyt, kelpaako maa jätteeksi Mustasaaren Stormossenille vai onko se siirrettävä perusteellisempaan käsittelyyn esimerkiksi Raumalle.

Pilaantunut alue on pinta-alaltaan noin 1 500 neliömetrin kokoinen. Siirrettävää maamassaa on kaupungin arvion mukaan kymmenien rekkalastillisten verran ja urakasta on tulossa kallis.

– Suunnitelmaa siirrosta ei ole vielä tehty. Siinä määritellään, kuinka syvältä tavaraa kaivetaan pois ja se vaikuttaa merkittävästi massojen määrään. Kuljetusetäisyys vaikuttaa myös kustannusten määrään, kertoo kuntatekniikan toimistoinsinööri Antti Ruokonen Vaasan kaupungilta.

Herkkä työmaa

Siirrosta tulee kustannuksia muun muassa massojen kuljetuksesta, kaivamisesta ja vastaanottamisesta. Lisäksi kaupunki joutuu selvittämään, miten massat saadaan siirrettyä niin, etteivät järven pohjassa makaavat haitta-aineet lähde liikkeelle.

– Nyt odotellaan analyysia kaatopaikkakelpoisuudesta. Siten voidaan määrittää, miten massoja tullaan käsittelemään ja suunnitella poisto-operaatio. Käymme Ely-keskuksen kanssa dialogia siitä, että kaikki tulee tehtyä niin kuin pitää, Ruokonen sanoo.

– Meille on tullut selkeä ohjeistus, että massa tulee siirtää. Tietysti ennen kuin yksikään kaivinkoneen kauha iskee sedimenttiin, varmistamme että riskit pystyy hallitsemaan, hän jatkaa.

Christer Hangelinin mukaan haitta-aineista ei ole välitöntä vaaraa ihmisille. Saastuneella maalla ei kuitenkaan tule liikkua.

– Käveleminen siellä sotkisi lietettä veteen, mikä saa kemikaalit liikkeelle. Pukinjärven rannat eivät muutenkaan ole sellaista virkistysaluetta, jolla kannattaisi oleskella.

Toimiin niin pian kuin mahdollista

Pukinjärven puhdistaminen on ollut Vaasalle ikuisuusprojekti. Kohonneen maan siirtämiseksi kaupunki pyrkii kuitenkin pikaisiin toimiin, sillä kemikaalit pääsevät maalta liikkeelle huomattavasti nopeammin kuin järven pohjasta.

– Työtä tehdään niin nopeasti kuin se mahdollista on, jotta saamme analyysit ja suunnitelmat valmiiksi ja sitten massan poistettua, lupaa Ruokonen.