Vääntö Finnpulpin ympäristöluvasta jatkuu: seitsemän tahoa haluaa valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Jos korkein hallinto-oikeus ottaa valituksen käsiteltäväksi, se tarkoittaa viivästystä Finnpupin sellutehdashankkeen aikatauluun.

korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuimet)
Finnpulpin tehdastontti Kuopion Sorsasalossa
Markus Sjöberg / Yle

Seitsemän tahoa on hakenut korkeimmasta hallinto-oikeudesta lupaa valittaa Finnpulpin ympäristöluvasta.

Vaasan hallinto-oikeus vahvisti syyskuussa maailman suurinta havusellutehdasta Kuopioon suunnittelevan yhtiön ympäristöluvan. Oikeuskäsittely jatkuu vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mikäli se myöntää hakijoille valitusluvan.

KHO sai määräaikaan mennessä yhteensä seitsemän valituslupahakemusta. Kaksi hakemuksista tuli aivan valitusajan lopussa.

Neljä hakemuksista tuli yksityishenkilöiltä. Yhden hakemuksen oli jättänyt Vesiluonnon puolesta ry ja yhden Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri yhdessä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Siilinjärven yhdistyksen kanssa. Yhden hakemuksen oli jättänyt yhdessä joukko yksityishenkilöitä ja kolme Kallaveden osakaskuntaa.

Korkein hallinto-oikeus ei vielä arvioi sitä, kuinka kauan valituslupahakemusten käsittelyssä menee.

Päätös on tärkeä askel tehdashankkeen etenemisen kannalta

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi Finnpulpille biotuotetehtaan ympäristöluvan maaliskuussa 2017. Se sisälsi selluloosatehtaan, kuoren kaasutuslaitoksen, biohiililaitoksen, biokaasulaitoksen, tehtaan energiantuotannon sekä erillisen jätevedenpuhdistamon.

Luvasta jätettiin 25 valitusta, mutta ne hylättiin lähes kokonaan Vaasan hallinto-oikeudessa. Valitusten johdosta oikeus kuitenkin täydensi aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja määräyksiä toiminnasta aiheutuvien vesistöpäästöjen osalta.

Oikeus määräsi Finnpulpille lisävelvoitteita muun muassa AOX-päästöjen sekä tehtaan lauhdevesien vaikutusten seurantaan.

Lainvoimainen ympäristölupa olisi Finnpulpille iso askel eteenpäin. Jos ympäristölupa menee korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, se tarkoittaisi tehtaalle aikataulun viivästymistä.

Aiemmin lokakuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa Finnpulp arvioi, että tehdas voisi aloittaa tuotannon loppuvuodesta 2021, mikäli kaikki etenee suunnitellusti.

Juttua päivitetty 23.10. 11.35: Juttua ja otsikkoa muutettu: korkein hallinto-oikeus kertoi, että hakemuksia tuli määräaikaan mennessä seitsemän. Kun juttu julkaistiin, hakemuksia oli tullut viisi ja valitusaikaa oli jäljellä vielä pari tuntia.