Hulevesistä lisäkuluja Porvoolle

Lyhyet
Läheltä
Yle

Porvoon kaupunkikehityslautakunta pyytää 600 000 euron lisämäärärahaa tämän vuoden budjettiin.

Rahaa tarvitaan lisää kuntateknisiin investointeihin. Niistä tärkeimmät johtuvat hulevesitulvien lisääntymisestä ja niihin tarvittavista korjaustoimista.

Katualueiden veden juoksua on parannettava jotta kiinteistöille ei tule vahinkoja. Ylitysten rahoitus voidaan kattaa maanmyynnistä kertyvillä tuloilla.