Uusi Tampereen yliopisto sai ensimmäisen hallituksen – kokoonpano kerää heti kritiikkiä: "Ei täytä tasa-arvovaatimuksia"

Erityisesti on kritisoitu sitä, että vain kaksi valituista on naisia. Valinnan tehneen konsistorin varapuheenjohtaja sanoo, että valinta tehtiin ristipaineessa.

Tampereen uusi yliopisto
Tampereen yliopiston pääovi
Marjut Suomi / Yle

Uuden Tampereen yliopiston vasta valittu hallitus on jo saanut kritiikkiä. Erityisesti kritisoidaan hallituksen sukupuolijakaumaa. Hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi on naisia.

Tasa-arvokeskustelua peräänkuuluttavat yhteisöpalvelu Twitterissä esimerkiksi Tampereen yliopiston tieteentekijät.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy iloitsee siitä, että yksi hallituksen jäsenistä on opiskelija, mutta silti kritisoitavaa riittää.

Tampereen yliopiston pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola (Juko ry) ihmettelee, että yliopisto ei noudata tasa-arvolain vaatimusta. Torkkola sanoo tiedotteessa, että asiaan olisi hyvä pyytää tasa-arvovaltuutetun kanta.

Tasa-arvovaltuutettu: miehiä ja naisia oltava tasapuolisesti

Tasa-arvovaltuutetun toimisto on arvioinut kiintiösäännön soveltamista yliopiston hallituksessa jo etukäteen. Asiaa tiedusteli opiskelijoiden edustaja lokakuun puolivälissä. Ylitarkastaja Anu Laaksonen toteaa vastauksessaan, että yliopistot ja korkeakoulut käyttävät julkista valtaa ja ovat siten velvollisia ottamaan johto- ja hallintoelimiinsä tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Vastauksen mukaan se tarkoittaa sitä, että jos toimielimessä on seitsemän jäsentä, molempia sukupuolia on oltava vähäntään kolme.

Yle tavoitti Anu Laaksosen keskiviikkona iltapäivällä. Hän sanoo, että tasapuolisuussäännöstä voidaan myös poiketa, jos on erityisiä syitä. Säännöstä poikkeaminen pitää kuitenkin perustella.

Laaksonen sanoo, että tasa-arvovaltuutetun toimisto ei voi suoralta kädeltä arvioida, rikkooko yliopiston hallituksen kokoonpano tasa-arvolakia.

– Tähän asiaan emme voi ottaa kantaa, ennen kuin olemme kuulleet nimittänyttä tahoa eli konsistoria. Miksi on poikettu ja onko siihen ollut erityisiä syitä – tietämättä näitä, en voi sanoa, että nimitys on tasa-arvolain vastainen, Laaksonen sanoo.

"Valinta tehtiin ristipaineessa"

Uuden yliopiston hallituksen valitsi yliopistoyhteisön monijäseninen toimielin, konsistori.

Konsistorin varapuheenjohtaja Eeva Moilanen kertoo, että asiasta keskusteltiin vakavasti, ja jo ennalta tunnistettiin sukupuolijakaumaan liittyvä ongelma.

– Valitettavaan tilanteeseen jouduttiin, koska yliopiston hallitusta nimitettäessä pitää yhdistää monia kriteerejä. Pitää huolehtia mm. siitä, että jäsenet edustavat monipuolisesti eri aloja. Uusi yliopisto on hyvin monialainen. Tässä tapauksessa haluttiin myös varmistaa jatkuvuus.

Teitte tietoisesti tasa-arvolain vastaisen ratkaisun?

– Asia ei ole näin yksinkertainen. Me olemme tässä eri kriteerien ristipaineessa ja yhdistämisen vaikeudessa, Moilanen sanoo.

– Nähdäksemme tilanne tasoittuu vuoden tai kahden kuluessa.

Ensimmäinen hallitus nimettiin tiistaina

Uuden Tampereen yliopiston hallitus valittiin tiistaina. Jäseninä ovat muun muassa pormestari ja pörssiyhtiön pomo.

Hallituksen jäseniä ovat lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, professori Jari Kinaret Chalmersin teknillisestä yliopistosta Göteborgista, Helsingin yliopiston emeritusprofessori Kimmo Kontula, Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.), OP Ryhmän strategiajohtaja Pekka Puustinen, tanskalaisen Aalborgin yliopiston professori Pirkko Liisa Raudaskoski ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, opiskelija Iiris Suomela (vihr.).

Myös uuden Tampereen yliopiston seitsemästä dekaanista vain yksi on nainen.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistyessä syntyvä uusi yliopisto käynnistää toimintansa 1.1.2019 ja muodostaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa Suomen monialaisimman korkeakouluyhteisön.

Juttua täydennetty kello 15.56 konsistorin varapuheenjohtajan Eeva Moilasen kommenteilla.