1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Huumeiden yliannostus

Bileissä liikkuu tappavan arvaamattomia huumeita – Suomeen ehdotettu huumetunnistuspalvelu pelastaisi satunnaiskäyttäjiä?

Rikosprofessori Matti Tolvasen mukaan huumetunnistuksen riskinä olisi aineiden käytön lisääntyminen. Sen sijaan huumekuolemat saattaisivat vähentyä.

Huumeiden yliannostus
Värikkäitä tabletteja värikkäällä pinnalla.
Ekstaasitabletteja.Joe Bird / AOP

A-klinikkasäätiö ehdottaa, että Suomessa otettaisiin käyttöön huumetunnistus (siirryt toiseen palveluun) osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Huumeenkäyttäjä voisi tuoda pienen määrän saamaansa ainetta kemiallisesti analysoitavaksi. Tunnistus toimisi projektikoordinaattori Miina Kajoksen mukaan neulojenvaihdosta tunnetuissa terveysneuvontapisteissä sekä muissa sote-palveluissa.

– Lisäksi palvelua voitaisiin tarjota suurten festivaalien tai bileiden yhteydessä, jotta tavoitetaan muutkin kuin huumeiden ongelmakäyttäjä.

Esimerkiksi satunnaiset bilekäyttäjät olisi Kajoksen mukaan hyvä tavoittaa mahdollisimman helposti.

– Huumeisiin kerran hairahtuneelle nuorelle nykymuotoinen rangaistuskäytäntö voi olla kohtuuton seuraus, jos ajatellaan hänen tulevia opintojaan ja työuraansa.

Ainetunnistus on tuttu palvelu muun muassa keskieurooppalaisilla musiikkifestivaaleilla. Tunnistus voisi toimia A-klinikkasäätiön mielestä Suomessakin matalan kynnyksen palveluna ihmisen herättäjänä huumeiden vaaroihin. Palveluun tuodun näytteen koostumus analysoitaisiin joko paikan päällä tai lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Kun analyysitulos on valmis, se kerrotaan näytteen tuojalle.

– Korostaisin sitä, että ainetunnistuspalvelu vaatii ammatillista päihdetyötä sekä laboratoriotason laitteita. Pikatestit eivät anna riittävän tarkkoja tuloksia, sanoo projektikoordinaattori Miina Kajos.

Palvelu voisi vähentää huumeista johtuvia kuolemantapauksia.

Matti Tolvanen

Joissakin huume-erissä vaikuttavan aineen pitoisuus saattaa olla erittäin suuri. Se lisää yliannostuksen ja kuoleman riskiä. A-klinikkasäätiön mielestä ihmisen riskitietoisuutta edistävät paitsi analyysitulos, myös henkilön käyttötapoihin räätälöidyn riskitiedon jakaminen. Samalla huumetta kokeillut ohjattaisiin tarvittaessa muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Näytettä ei annettaisi takaisin näytteen tuojalle.

Ainetunnistuspalvelu on hiljattain ollut esillä Helsingin kaupungin päätöksenteossa, koska 28 valtuutettua teki asiasta aloitteen. Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi syyskuussa pitämässään kokouksessa (siirryt toiseen palveluun), että palvelun käyttöönotossa on lainsäädännöllisiä haasteita.

"Huumeiden tunnistamisen suurimpana haasteena lainsäädännön näkökulmasta on, että palvelun henkilökunta käsittelisi huumausaineita ja siihen pitäisi olla huumausainelain mukainen käsittelylupa. Tällä hetkellä käsittelyluvan kriteerit ja niiden tulkinta on sellainen, ettei käsittelylupaa vaikuta olevan mahdollista saada tähän tarkoitukseen edes tieteellisen tutkimuksen tekemisen kannalta."

Huumeruisku, keräysastia, neularoskis, neula, ruisku
Huumeruiskujen keräysastia.Emilia Korpela/Yle

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnossa kaupunginhallitukselle todetaan, että esimerkiksi Isossa-Britanniassa on tehty ainetunnistuksella täydennettyä terveysneuvontaa ilman huumausaineiden käsittelylupaa. Asia on ratkaistu maassa niin, että poliisi on toiminnassa mukana.

Nyt Helsingissä aiotaan jatkaa huumeiden tunnistamispalvelun toteutukseen liittyvien kysymysten käsittelyä eri toimijoiden kesken.

Professori: Voisi lisätä käyttöä, mutta vähentäisi kuolemia?

Ainetunnistuspalvelun esteenä Suomessa on, että huumeiden käyttö, hallussapito ja välittäminen ovat rangaistavia tekoja. Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mukaan ainetunnistuspalvelun tuomisessa Suomeen olisi nykytilanteessa pulmia.

– Nykylainsäädännön mukaan poliisin pitäisi puuttua siihen, jos ihminen vie huumetta testattavaksi. Se on huumeen hallussapitoa.

– Riskinsä on siinäkin, edistettäisiinkö huumeiden käyttöä. Ihminen voisi käydä testauttamassa pienen määrän huumetta ennakkoon ainetunnistuspalvelussa. Tältä pohjalta hän saattaisi innostua pohtimaan, ostaisiko huumetta enemmän, pohtii Tolvanen.

Ainetunnistuspalvelun mahdollisena myönteisenä puolena professori Matti Tolvanen näkee terveysseikat.

– Palvelu voisi vähentää huumeista johtuvia kuolemantapauksia.

Tolvanen myöntää, että yksittäinen hairahdus voi haitata joskus kohtuuttomastikin ihmisen opintoja ja työuraa.

– Jos huumetta on ollut hallussa vähäinenkin määrä, voi se näkyä poliisin rekistereissä ja tulla eteen esimerkiksi silloin, kun henkilöstä tehdään turvallisuusselvitys. Selvityksiä tehdään muun muassa poliisikoulussa, rajavartiostossa, armeijassa ja hoitoalalla.

Valkoista pulveria pienessä pakastepussissa.
Kokaiinia.AOP

Pelkkä huomautuskin kirjautuu järjestelmiin

Poliisilla on mahdollisuus harkintaan, jos esimerkiksi nuorella on hallussaan vähäiseksi katsottava määrä huumausainetta. Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Ilkka Koskimäen mukaan näissä tilanteissa mukana neuvottelussa saattavat olla vanhemmat, ja nuori sitoutetaan lähtemään hoitoon.

Lievimmillään poliisi voi antaa huomautuksen sakon sijaan.

– Huomautuksenkin antaessaan poliisi dokumentoi tapauksen. Merkintä voi siis tulla eteen myöhemmin esimerkiksi työnhaussa. Tietyissä ammateissa näin pitääkin olla, koska näin saadaan varmistettua henkilön turvallisuus, toteaa Koskimäki.

Koskimäellä ei ole vahvaa kantaa huumeiden tunnistuspalveluun: ei puolesta eikä vastaan.

– Huumeidenkäyttäjiä on joka tapauksessa aina.

Huumeiden yliannostukseen tai huumeiden vuoksi tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen törmätään muun muassa käytännön ambulanssityössä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitopäällikkö Sami Rive suhtautuu huumeiden tunnistuspalveluun skeptisesti.

– Siinähän voisi käydä niin, että ihminen käy testaamassa ostamansa huumeen epäpuhtauden asteen: onko se liian vahvaa kamaa, sekoitettua vai jatkettua. Jos huume olisi puhdasta, innostaisi se ehkä kokeilemaan ja ostamaan lisää.

Amfetamiinitakavarikointi.
Takavarikoituja amfetamiinipusseja.Poliisi

A-klinikkasäätiön mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella puolestaan on keskusteltu siitä, että ainetunnistus päinvastoin helpottaisi ensihoidon työtä.

– Ensihoito saisi nopeasti tietoa liikkeellä olevista aineista. Niistä voitaisiin myös varoittaa ennen laajempien haittojen ilmenemistä. Lisäksi saataisiin kerättyä nykyisellään piiloon jäävää tutkimus- ja seurantatietoa huumetilanteesta, uskoo projektikoordinaattori Miina Kajos.

Kajoksen mukaan muiden maiden esimerkkien perusteella ei ole vaikuttanut siltä, että ainetunnistus lisäisi käyttöä.

– Pikemminkin ihmiset usein jättävät hävitettäväksi odotuksista poikkeavat aineet taikka vähintäänkin säätävät annostusta ja käyttötapoja vähemmän riskialttiiseen suuntaan.

Lue myös:

Pitäisikö ihmisten antaa testauttaa huumeitaan festareilla? Asiantuntijoiden mielestä kyllä

Työelämä vaatii meiltä yhä enemmän skarppiutta ja kokonaisuuden hallintaa – lääkäri näkee kasvaneen kannabismyönteisyyden uhkana

Kannabisosakkeet ovat saaneet kansainväliset sijoittajat ekstaasiin, mutta kestääkö huuma?

Kanada laillisti kannabiksen – seuraavatko muut maat? Professori: Nykyinen kieltopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta

Lue seuraavaksi