Metsäkeskus: Eteläsavolaisissa taimikoissa olisi vuosittain töitä 50 metsurille

Taimikonhoitomäärät tulisi puolitoistakertaistaa nykyisestä, jotta metsien kehitys turvataan myös tulevina vuosina, Metsäkeskus arvioi.

Kangasniemi
Kuusimetsä.
Matti Myller / Yle

Etelä-Savossa taimikonhoitomäärät tulisi puolitoistakertaistaa nykyisestä, jotta metsien kehitys turvataan myös tulevina vuosina, Metsäkeskus arvioi.

Tilanne on hieman parempi kuin Suomessa keskimäärin, koska koko maassa taimikonhoitomäärät tulisi lähes tuplata.

Taimikoita hoidettiin Etelä-Savossa viime vuonna 12 200 hehtaarin alalla, mikä on noin kaksi kolmannesta alueellisen metsäohjelman 18 600 hehtaarin kokonaistavoitteesta.

– Nykyisin tekemättä jääviin taimikonhoidon ja varhaishoidon töihin voitaisiin vuosittain palkata noin 50 metsuria, Metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen johtaja Antti Heikkilä sanoo.

Samaan aikaan alaa uhkaa hiljalleen työvoimapula, Heikkilä arvioi.

Taimikkojen hoitamattomuuteen voi olla monia syitä, kuten metsänomistajakunnan kaupungistuminen ja ikääntyminen.

– Taimikonhoitotarvetta ei välttämättä tiedosteta tai saatetaan kuvitella, että itse jaksaa ja ehtii hoitaa taimikon, Heikkilä sanoo.

Ajallaan hoidetuissa metsissä puusto kasvaa nopeasti tukkipuuksi ja tuo tuloja metsänomistajille. Terveet ja kasvavat metsät sitovat hyvin hiiltä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.