Erot sairauspoissaoloissa ovat kaventuneet sosiaali- ja terveysalalla julkisen ja yksityisen sektorin välillä

Muutos voi olla pysyvä, kun sektoreiden työolot alkavat vähitellen muistuttaa toisiaan. Perinteisesti julkisella puolella sairauspoissaoloja on ollut yksityistä enemmän.

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Hoitaja työntää pyörätuolissa istuvaa asiakasta hoitokodin käytävällä.
Sasha Silvala / Yle

Sairauspoissaolojen erot ovat kaventuneet sosiaali- ja terveysalalla julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaalipalveluissa työntekijöiden pitkät sairauspoissaolot ovat olleet pitkään laskusuunnassa. Viimeisen kolmen vuoden ajan laskua on tapahtunut kaikissa ammattiryhmissä. Pitkät poissaolot ovat vähentyneet muun muassa sairaanhoitajilla, kodinhoitajilla ja lähihoitajilla.

Tässä on onnistuttu puuttumalla työterveyteen jo ennen sairastumista. Työnantajan intressissä on varautua työvoimapulaan ja myös saada työntekijät pysymään työssä pidempään.

Se on vaatinut suuren muutoksen kulttuurissa ja asenteissa, sanoo työterveysjohtaja Tiina Pohjonen Työterveys Helsingistä. Merkittävimpänä tekijänä Pohjonen pitää varhaisen puuttumisen mallia, jota kaupungin työyksiköissä sovelletaan.

– Nyt ajatellaan, että osittainenkin työssäolo on parempi kuin ei töissä ollenkaan. Haetaan osasairauspäivärahoja ja korvaavan työn mahdollisuuksia. Kaikin tavoin pyritään siihen, että sairauspoissaolot eivät pitkity tai ne eivät edes alkaisi, kertoo Pohjonen.

Työolot muuttumassa samaan suuntaan

Työterveyslaitoksen, Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteritutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan julkisen ja yksityisen sektorin väliset sairauspoissaoloerot ovat kaventuneet vuoden 2009 jälkeen. Tilastotiedot pohjaavat vuoden 2005–2013 tietoihin, mutta suunta näyttää pysyvältä.

Tulevan sote-uudistuksen ennakoidaan vauhdittavan kehitystä edelleen. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Taina Leinonen näkee muitakin syitä erojen kaventumiseen.

– Voi olla, että julkisella sektorilla on kovat paineet ja kiireet, mikä johtaa siihen että työntekijät ovat sen vuoksi haluttomia olemaan pois töistä.

Kaventuminen voi Leinosen mukaan johtua myös yksityisen puolen muutoksista. Poissaolot eivät ole rekisteritietojen valossa yksityisellä puolella vähentyneet vuoden 2009 laman jälkeen.

Hoitokodin hoitaja ojentaa kahvikupin asiakkaalle.
Sasha Silvala / Yle

Terveystalo-konsernin työterveyden ylilääkäri Unto Palonen näkee yksityisen ja julkisen puolen lähentyneen osittain siksi, että julkisen puolen johtamisessa on omaksuttu yksityisen puolen käytäntöjä. Työntekijöiden lisääntynyt liikkuvuus julkiselta yksityisen palvelukseen kaventaa myös eroja.

– Ulkoistamisen myötä on tullut epävarmuutta. Samoja henkilöitä työskentelee uusissa tehtävissä yksityisellä puolella. Tämä voi olla työntekijälle uusi tilanne ja madaltaa kynnystä jäädä sairauden vuoksi pois, arvelee Palonen.

Tutkija Taina Leinosen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että tulevaisuudessa sote-alat toimivat yhä enemmän toistensa tavoin.

– Jos yksityistäminen sote-alalla jatkuu, niin julkinen ja yksityinen alkavat muistuttaa yhä enemmän toisiaan ja tämä kaventuminen jatkuu myös tulevaisuudessa.