1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulut

Tampere muutti koulujen lakkautuslistaa – kolme koulua säästyy sulkemiselta

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta poisti lakkautuslistalta Terälahden, Kalkun ja Järvensivun koulut.

koulut
Terälahden koululaisia englannin tunnilla
Tampereen Teiskossa sijaitseva Terälahden koulu on välttymässä sulkemiselta.Marko Melto / Yle

Tampere on tehnyt huomattavia muutoksia aiemmin esitettyyn koulujen lakkautuslistaan. Sulkemiselta ovat säästymässä sekä Terälahden, Järvensivun että Kalkun koulut.

Tosin tulevaisuudessa Järvensivun ja Kalkun kouluissa lapset olisivat vain kakkosluokkaan asti. Terälahden koulussa olisi yhä luokkia kuudenteen saakka.

Lautakunta edellyttää, että Järvensivulla ja Kalkussa huolehditaan koulutilojen käyttöasteen nostamisesta eri keinoin ja että uudet tilat mitoitetaan alueen tulevan lapsimäärän mukaan.

Lisäksi lautakunta toivoo, että kun Järvensivun koulu muutetaan pienten lasten yksiköksi, nykyiset huonokuntoiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen mukainen uudisrakennus.

Myös Sorilassa ja Hyhkyssä muutoksia

Sivistys- ja kulttuurilautakunta teki myös muutamia muita muutoksia tulevaisuuden päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevaan esitykseen.

Sorilan koulun toiminta säilyy ennallaan 0.–6.-luokkien kouluna ja Hyhkyn koulu 0.–4.-luokkien kouluna. Alkuperäisen esityksen mukaan niissä olisi käyty koulua tulevaisuudessa vain kakkosluokkaan asti.

Lautakunnan mukaan Hyhkyn muuttaminen pienten lasten yksiköksi ei olisi säästänyt käyttökustannuksissa. Lisäksi Museoviraston suojeleman koulun muuttaminen päiväkodiksi olisi vaikeaa.

Annalan koulu suljetaan

Annalan koulun taru on kuitenkin lähivuosina päättymässä sen jälkeen, kun Kaukajärven koulua laajennetaan.

Lautakunta edellyttää, että kaikkien Annalan alueen 0.–2.-luokkalaisten pitää mahtua Metsäniityn pienten lasten yksikköön tai Karosen kouluun. Kun Annalan koulusta luovutaan, etsitään nuorisotilalle alueelta toinen tila.

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee päiväkoti- ja kouluverkkoasiaa marraskuussa.

Hervantaan yli 1 000 lapsen yksikköjä

Hervannan osalta lautakunta päätti esityksen mukaisesti. Etelä-Hervantaan rakennetaan vanhan koulun tilalle uusi koulu 1 300 oppilaalle ja päiväkoti.

Pohjois-Hervannan koulu perusparannetaan 1 100 oppilaan kouluksi. Kisapuiston koulun ja päiväkodin tontille rakennetaan uusi päiväkoti.

Pohjois-Hervannan koulun perusparannuksen tarveselvityksen rinnalla tarkastellaan tosin myös uuden opetussuunnitelman ja oppimisympäristöjen mukaista uudisrakennusta.

Kanjonin koulun tilalle rakennetaan uusi pienten lasten yksikkö. Helapuiston ja Maijalanpuiston päiväkodit jatkavat toimintaansa.

Pallopuiston, Pelipuiston, Pääskysen, Pulmusen ja Satoramin päiväkodeista luovutaan, kun alueen uudet päiväkodit valmistuvat.

Lue seuraavaksi