Metsähallituksen hanke kunnostaa Saaristomeren elinympäristöjä

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Turun seutukunta
Läheltä
Yle

Saaristomeri on keskeinen kohde Metsähallituksen uudessa Rannikko-LIFE-hankkeessa.

Tavoitteena on kunnostaa merkittäviä rannikon ja saariston elinympäristöjä, kuten paahdealueita, rantaniittyjä, lehtoja ja hakamaita.

Lisäksi Seilin saarelle rakennetaan tiede- ja luontopolku ja Turun Ruissaloon tehdään kattava vieraslajien torjuntasuunnitelma.

Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Turun kaupunki ja Turun yliopisto.