1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. irtisanominen

Palkansaajajärjestöt valmiita keskeyttämään työtaistelut: SAK, STTK ja Akava hyväksyivät hallituksen uuden esityksen irtisanomislaista ehdollisesti

SAK ja STTK vaativat painokkaasti, että lain perustelut jatkovalmistellaan kolmikantaisesti.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta
Akavan Sture Fjäder, SAK:n Jarkko Eloranta (kuvassa) ja STTK:n Antti Palola kommentoivat perjantaina iltapäivällä keskusjärjestöjen kantoja irtisanomiskiistaan.

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK ja STTK ovat ilmoittaneet, että ne ovat valmiit keskeyttämään irtisanomiskiistaan liittyvät työtaistelut, mutta vaativat vielä tarkennuksia hallituksen uuden esityksen perusteluihin.

Päätökset työtaisteluiden keskeyttämisestä jäävät järjestöjen jäsenliitoille.

SAK suhtautui esitykseen kriittisimmin, vaikka totesi sen sisältävän järjestön ajamia asioita.

– Tänään saaduista esityksen perusteluista löytyi kuitenkin elementtejä, joissa on vahvoja kaikuja eriarvoistavasta alkuperäisestä lakiesityksestä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi.

SAK:n mukaan hallituksen esitys "antaa edellytykset harkita" työtaistelujen keskeyttämistä.

STTK muotoili, että hallituksen esitys antaa edellytykset keskeyttää käynnissä olevat työtaistelut. STTK kuitenkin korosti, että työtaistelut voidaan keskeyttää, ei lopettaa.

SAK:n ja STTK:n keskeinen vaatimus on, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan lakiesityksen perusteluiden jatkovalmisteluun.

Akava ilmoitti aiemmin hyväksyneensä hallituksen uuden esityksen niin kutsutusta irtisanomislaista. Sekin vaatii kolmikantaista jatkovalmistelua.

Liitot keskeyttävät työtaisteluita

Monet työntekijäliitot kertoivat heti perjantaina työtaistelujen keskeyttämisestä.

SAK:n jättiliitto Teollisuusliitto ilmoitti pidättäytyvänsä toistaiseksi kaikista työtaistelutoimista ja keskyttävänsä käynnissä olevat lakot.

–Teollisuusliiton hallitus käsittelee sovintoesitystä ylimääräisessä kokouksessaan 30. lokakuuta ja päättää samalla jatkotoimenpiteistä, liitto kertoi tiedotteessa.

Elintarviketyöläisten liitto SEL lykkää lakkonsa aloittamista ja kertoi arvioivansa ensin Sipilän hallituksen sovintoesityksen.

Lähi- ja perushoitajien SuPer ilmoitti oman hallituksensa keskustelevan käynnissä olevan ylityökiellon keskyttämisestä.

Hallitus poisti esityksestä 10 työntekijän rajan

Juha Sipilän (kesk.) hallitus teki kiistassa torstaina uuden tarjouksen, johon palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava ottivat kantaa perjantain kokouksissaan.

Pääministeri odotti tietoa ratkaisusta Kainuussa Puolangalla, jossa hän osallistuu Kanniaisten tilan uuden navetan avajaisjuhlaan.

Tähän menessä palkansaajajärjestöt ovat vaatineet koko lakiesityksen vetämistä pois valmistelusta, jotta työtaistelut lopetettaisiin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tapasi Kesärannassa työmarkkinajohtajia, jotka saivat ministerinelikolta tarjouksen, josta he voivat vielä kieltäytyä. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Hallitus on aiemmin ajanut lakimuutosta, joka helpottaisi henkilöperusteista irtisanomista alle 10 työntekijän yrityksissä. Nyt henkilömäärään perustuvasta rajasta on luovuttu.

Uuden esityksen mukaan yrityksen henkilömäärä pitäisi ottaa kuitenkin huomioon, kun irtisanomisen perusteita arvioidaan.

Hallitus esittää sovintoehdotuksessaan muitakin myönnytyksiä palkansaajille. Paljon arvostelua nostattanut aktiivimalli pantaisiin remonttiin kolmikantaisesti neuvotellen, eli hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken.

Työoikeuden professori: Uusi esitys on erittäin hyvä

Työoikeuden professori Seppo Koskinen arvioi Ylelle, että hallituksen tuorein esitys on "sata kertaa" edellistä parempi.

Koskisen mukaan yrityksen henkilömäärään liittyvän rajan poistaminen on onnistunut ratkaisu, joka tulee johtamaan aiempaan esitykseen verrattuna paljon pienempään määrään oikeusriitoja, kun lakia sovelletaan.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen Kuva: Yle

Lainsäädännön arviointineuvosto: Hallituksen esitys puutteellinen

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi iltapäivällä oman, kriittisen lausuntonsa hallituksen lakiesityksestä irtisanomissuojan heikentämisestä pienissä yrityksissä.

Kyseessä on esitys, jota hallitus vei eteenpäin ennen torstaina ilmoitettuja muutoksia.

Neuvoston mukaan esityksen vaikutuksesta saa kohtalaisen hyvän käsityksen, mutta esitys on puutteellinen hyvien lainvalmistelukäytäntöjen näkökulmasta.

– Säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttanee lain tulkintaan liittyvää epävarmuutta vielä pitkään, neuvosto toteaa tiedotteessa.

Arviointineuvosto toteaa lisäksi, että yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita on esitysluonnoksessa käsitelty puutteellisesti.

Arviointineuvoston tehtävä on antaa lausunto lakiesityksestä ja sen vaikutusarvioinnista. Lainsäädännön arviointineuvoston arviot eivät sido hallitusta.