1. yle.fi
  2. Uutiset

Kouvolan koulu-uudistus pikaisesti lautakunnan käsittelyyn – koulujen määrä ratkeaa marraskuussa

Kaupunginhallitus ei kyennyt tekemään päätösehdotusta Kouvolan peruskoulujen tulevaisuudesta. Kouvolassa on pian vuoden ajan valmisteltu suurta koulu-uudistusta.

koulut
Koululainen selaa kirjaa tukiopetuksessa.
Jalasjärvellä tarvittaisiin nopeasti uudet tilat yläkoululaisille.Yle

Kouvolan kaupunginhallitus ei saanut maanantaina aikaan päätösesitystä suuressa koulu-uudistuksessa.

Hallitus päätti, että esitys koulujen määrästä on käsiteltävä vielä lasten ja nuorten lautakunnassa. Vasta sen jälkeen koulu-uudistusta käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa ja edelleen valtuustossa.

Asiasta äänestettiin. Esitys lähetettiin lautakuntakäsittelyyn äänin 8–5.

Kokoomuksen ja vihreiden edustajat olisivat olleet valmiita hyväksymään kaupunginjohtajan ehdotuksen koulujen vähentämisestä 18:aan.

Sen sijaan SDP:n, keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat olivat sitä mieltä, että esitys on vietävä normaalin poliittisen päätöksenteon mukaisesti ensin lasten ja nuorten lautakuntaan.

Koulu-uudistusta valmistelleessa ohjausryhmässä oli aiemmin linjattu, ettei lautakuntakäsittelyä tarvittaisi, vaan asia eteneisi suoraan kaupunginhallitukseen. Ohjausryhmässä oli mukana koko kaupunginhallitus ja lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajat.

– Kaupunginhallituksessa nähtiin, että on paras, että että asia menee normaalin päätösjärjestyksen mukaisesti, sanoo lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi (sd.).

Valtuuston piti käsitellä koulujen määrää 12. marraskuuta. Lasten ja nuorten lautakunta pitää keskiviikkona 7. marraskuuta ylimääräisen kokouksen, jotta aikataulu pitää.

Ehdotus: 18 koulun malli

Kaupunginjohtaja Marita Toikan ehdotus oli, että Kouvolassa olisi tulevaisuudessa 18 koulua. Nykyisin kaupungissa on 34 peruskoulua.

Uudistuksen taustalla on lasten määrän väheneminen ja koulurakennusten huono kunto.

Ehdotusta oli laatimassa poikkeuksellisen iso joukko (siirryt toiseen palveluun) kaupungin virkamiehiä ja poliitikkoja. Ohjausryhmään kuuluivat esimerkiksi kaikki kaupunginhallituksen jäsenet sekä lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Jos kouluja olisi tulevaisuudessa vain 18, perusopetusta järjestettäisiin nykyistä suuremmissa, noin 450–850 oppilaan yhtenäiskouluissa sekä pienemmissä alakouluissa, joista siirrytään yhtenäiskouluihin yläluokille.

Koulukiinteistöjä kehitettäisiin peruskorjaamalla vanhaa, mutta myös rakentamalla kokonaan uusia rakennuksia.

Loppuraportissa Kouvola jaettiin viiteen koulualueeseen: Kouvolan keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki, Myllykoski-Inkeroinen ja Valkeala.

Kouvolan keskusta

Kaupungin keskustan alueella 18 koulun mallissa jatkaisivat Eskolanmäen yhtenäiskoulu, Sarkolan alakoulu ja Mansikkamäen alakoulu. Lisäksi muodostettaisiin uusi Keskustan yhtenäiskoulu.

Nykyisin keskustan alueella on seitsemän koulua. Jatkossa niitä olisi neljä.

Eskolanmäen yhtenäiskoulussa olisi 825 oppilasta. Sarkolan alakoulussa oppilaita olisi 300, kuten nykyisinkin. Mansikkamäen alakoulussa lapsia olisi 480 eli noin sata nykyistä vähemmän. Keskustan yhtenäiskoulussa oppilaita olisi liki 700.

Kuusankoski-Jaala

Kuusankosken ja Jaalan alueella olisi 18 koulun mallissa viisi koulua. Kouluja olisi puolet nykyistä vähemmän.

Jaalassa säilyisi pieni alakoulu, jossa oppilaita olisi 60.

Kuusankoskella toimisi Kymintehtaan alakoulu ja Kuusankosken yläkoulu. Lisäksi olisi Keskustan alakoulu ja Kymijoen alakoulu, jotka vaihtoehtoisesti voitaisiin järjestää myös yhtenäiskouluna Kuusankosken yläkoulun kanssa.

Alakouluissa olisi 300–400 oppilasta. Yhtenäiskoulu Kuusankoskella olisi 540 oppilaan koulu.

Osa valtuustoryhmistä on puolustanut Voikkaan alakoulun säilyttämistä.

Virkamiesten mukaan oppilasmäärä Voikkaalla ei kuitenkaan riitä. Kaupunki haluaisi, että kuhunkin alakouluun saataisiin noin 50 lapsen ikäluokkia, jotta kouluissa oli jokaisella luokka-asteella vähintään kaksi rinnakkaisluokkaa. Koulut olisivat siten vähintään 2-sarjaisia.

Myös oppilashuollon palvelujen hajaantumista pidetään huonona. Työryhmän loppuraportissa todetaan, että isommissa kouluissa esimerkiksi psykososiaalinen oppilashuolto voitaisiin järjestää joka päivä. Myös opettajien tiimityöskentelyn katsotaan luonnistuvan suuressa koulussa paremmin.

Valkeala

Valkealan alueella kouluja olisi uudistuksen jälkeen neljä, kun niitä toistaiseksi on seitsemän.

Pohjois-Valkealassa olisi pieni, 60 oppilaan alakoulu. Lisäksi mallissa ehdotetaan Jokela-Niinistö alueen alakoulua, 6-tien koulua ja Valkealan yhtenäiskoulua.

Yhtenäiskoulu olisi reilun 600 oppilaan koulu. Jokela-Niinistössä oppilaita olisi 240 ja Kuutostien koulussa 132.

Koria-Elimäki

Korian ja Elimäen alueella säilyisi kaksi koulua, mutta niiden roolit käännettäisiin päinvastoin.

Elimäelle olisi jäämässä pelkkä alakoulu. Luokat seitsemännestä yhdeksänteen siirrettäisiin Korialle, missä ikäluokat ovat suurempia. Korialle tulisi nykyisen alakoulun tilalle yhtenäiskoulu.

Elimäen alakouluun jäisi 120 oppilasta. Korian yhtenäiskoulusta tulisi liki 600 oppilaan koulu.

Loppuraportissa Korian uutta yhtenäiskoulua perustellaan sillä, että se vähentäisi painetta Kouvolan keskustan jo täysissä yläkouluissa. Tällä hetkellä Korialta hakeudutaan keskustan yläkouluihin.

Korialla oppilasmäärän oletetaan lähivuosina kasvavan. Tällä hetkellä Korian alakoulun tilat eivät ole oppilasmäärään nähden riittävän suuret.

Elimäen lukio

Päätös Elimäen yläkoulun lakkauttamisesta vaikuttaisi myös Elimäen lukion tulevaisuuteen. Elimäen lukio lopettaa, jos uusi yhtenäiskoulu perustetaan Korialle Elimäen sijaan. Nykyinen lukiokoulutus on riippuvainen sen yhteydessä toimivasta yläkoulusta. Yhtenäiskoululla ja lukiolla on esimerkiksi yhteisiä opettajia. Lukio-opiskelu voitaisiin järjestää kaupungin muissa lukioissa.

Asiat eivät kuitenkaan tapahdu heti. Jos Elimäen yläkoulu päätettäisiinkin siirtää Korialle, menee uuden yhtenäiskoulun toteuttamiseen lasten ja nuorten palvelujen johtajan Ismo Korhosen mukaan 4–6 vuotta.

Yhtenäiskoulun mahdollinen lakkauttaminen on aiheuttanut Elimäellä huolta. Valtuustoryhmien palautteissa puollettiin yläkoulun säilyttämistä Elimäellä.

Myllykoski-Inkeroinen

Myllykosken ja Inkeroisten alueen kahdeksan koulua karsittaisiin kolmeen.

Inkeroisten-Anjalan alueelle muodostettaisiin lähes 500 oppilaan yhtenäiskoulu. Myllykoskelle tulisi niin ikään yhtenäiskoulu, jossa olisi 660 oppilasta.

Sippolassa säilyisi pieni 90 oppilaan alakoulu.

Osa valtuustoryhmistä on sitä mieltä, että Anjalan koulu pitäisi edelleen säilyttää. Koulumatka olisi silloin osalla alakoululaisista lyhyempi kuin jos Inkeroisten yhtenäiskoulu olisi alueen ainoa koulu.

Samoin kuin Voikkaalla, Anjalan oppilasmäärä ei kuitenkaan riittäisi tavoitteiden mukaiseksi kaksisarjaiseksi alakouluksi, jossa rinnakkaisluokkia olisi aina vähintään kaksi. Jos Anjala toimisi omillaan, myös Inkeroisten yhtenäiskoulun alakoulu jäisi liian pieneksi.

30.10.2018 kello 5:47 Tekstiin lisätty tieto lautakunnan ylimääräisestä kokouksesta.

Lue seuraavaksi