Hyppää sisältöön

Helsinki suunnittelee mittavia vuokrankorotuksia Lapinlahteen – kansalaistoimintaa harjoittavat vuokralaiset protestoivat aikeita

Suomen Mielenterveysseura ja Osuuskunta Tilajakamo pitävät kaupungin suunnitelmia täysin kohtuuttomina.

Lapinlahden sairaala oli tyhjillään vuonna 2014. Kuva: Yle

Helsingin kaupunki suunnittelee korottavansa Lapinlahden sairaala-alueen vuokralaisten maksuja merkittävästi. Aluksi korotus olisi 150 prosenttia ja myöhemmin jopa 370 prosenttia.

Entisen sairaalan tiloissa viimeiset kolme vuotta vuokralaisina olleet Lapinlahden Lähde ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo julkistivat perjantaina asiasta tiedotteen. Suomen Mielenterveysseuran siipien suojassa toimiva Lapinlahden Lähde ja Osuuskunta Tilajakamo ovat vuokranneet tilat kaupungilta puoliksi.

Tiloissa järjestetään muun muassa kulttuuritapahtumia ja mielenterveyttä tukevaa sosiaalista toimintaa. Lisäksi Lapinlahdessa työllistetään ihmisiä, jotka ovat työmarkkinoilla heikossa asemassa.

Tiedotteen mukaan vanhan sairaalan vuokraan tulisi ensi vaiheessa 150 prosentin suuruinen korotus, jota Helsingin kaupunki perustelee tekemällään saneerauksella, jossa kunnostettiin lähinnä rakennuksen ulkopintoja.

Toisessa vaiheessa kaupunki suunnittelee saneeraavansa sairaalarakennuksen sisätiloja noin 9,5 miljoonalla eurolla. Tällöin tilavuokra nousisi 370 prosentilla alkuperäisestä vuokrasta, aina 115 000 euroon kuukaudessa.

Vuokralaiset sanovat kaupungin laiminlyöneen rakennuksen huoltoa

Tilajakamo ja Suomen Mielenterveysseura toteavat yhteistuumin kohtuuttomaksi suunnitelman, jossa nykyiset vuokralaiset joutuisivat maksamaan rakennuksen vuosikausia jatkuneen korjausvelan ja huoltotoimien laiminlyönnit.

– Mielestäni vuokralaiset voisivat jossain määrin olla mukana rahoittamassa tilojen kehittämistä ja tulevaa ylläpitämistä, mutta ei tämän korjausvelan maksamista, sanoo Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Molemmat vuokralaiset katsovat kaupungin saneeraussuunnitelmien olevan selkeästi ylimitoitettuja. Samalla ne ehdottavat kaupungille sosiaalista kumppanuutta, jossa vuokralaiset sitoutuvat osallistumaan korjaustoimiin vastineeksi pitkästä vuokrasopimuksesta. Tämä laskisi suunniteltuja korjauskustannuksia selvästi.

Kaupunki esittää myös, että Lapinlahden alueen rakennukset tyhjennettäisiin 1-2 vuodeksi korjausten ajaksi. Tämä katkaisisi käytännössä nykyisen toiminnan, joka on vuokralaisten näkökulmasta olennaisesti sidoksissa Lapinlahden alueeseen.

– Toiminta on kuitenkin rakennettu nimenomaan Lapinlahden sairaalan tiloja ja sitä ympäröivää luontoa hyödyntäen, jolloin toiminta on paljolti riippuvaista siitä itse paikasta, Aalto-Matturi sanoo.

Pienten toimijoiden vuokranmaksukyky on rajallinen

Mielenterveysseuran mukaan suunnitellut vuokrankorotukset nousisivat selkeästi yli "markkinavuokrien" tason, jolloin pienten vuokralaisten ja järjestöjen toimintaa olisi käytännössä mahdotonta jatkaa. Aalto-Matturin mukaan osapuolten intressit eivät näytä kohtaavan, vaan kaupunki näyttää ensisijaisesti haluavan myydä sairaalan.

Osuuskunta Tilajakamon hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehto sanoo, että nykyiset vuokralaiset ovat käytännössä pelastaneet Lapinlahden ja huolehtineet käyttökustannuksista veronmaksajien sijasta.

– Jotkut kaupungin tahot ovat antaneet ymmärtää, että me olemme ikään kuin ilmaiseksi Lapinlahdessa. Mehän olemme yhdessä Mielenterveysseuran kanssa vuokranneet talon. Maksamme siitä sen verran vuokraa, että se kattaa kaikki kaupungille koituvat ylläpitokustannukset, sähköt, lämmitykset ja vedet.

Viimeisen kolmen vuoden ajan vuokralaiset ovat Lehdon mukaan hoitaneet kaikki tarvittavat kulut, aluksi jopa viereisen puiston kasteluvedet ja valaisimet. Näin ollen kaupungille tai veronmaksajille ei ole tullut lainkaan kustannuksia, kunnes kaupunki päätti maalata rakennuksen ulkopinnat.

– Halusivat kaiketi laittaa talon niin sanotusti myyntikuntoon. Nyt kaupunki on tekemässä jotain ideakilpailua siitä, miten tämä myynti toteutetaan, Lehto sanoo.

Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo ehdottavat Museoviraston valvomaa hidasta ja rakennusten arvoa kunnioittavaa kunnostusta siten, että rakennukset ovat käytössä myös korjaustöiden ajan.