Uudet päiväkodit paikkaavat Tervolan hoitopaikkapulaa – jonoista selvittiin

Päivähoidon käyttöaste on kasvanut, minkä vuoksi hoitopaikkoja on tarvittu selvästi arvioitua enemmän.

Tervola
päiväkoti
Jani Aarnio/Yle

Tervolan varhaiskasvatus on joutunut positiivisen ongelman eteen, sillä varhaiskasvatuspaikoille on tänä vuonna ollut tulijoita reilusti arvioitua enemmän.

Taloutta suunniteltaessa lapsimääräksi arvioitiin 82 lasta, mutta nyt päivähoidossa on yhteensä 112 lasta, kertoo vs. varhaiskasvatusjohtaja Marika Passlin.

– Sinänsä lasten määrä ei ole näin paljoa kasvanut, mutta päivähoitopaikkojen käyttöaste on noussut. Varhaiskasvatusta arvostetaan ja subjektiivista päivähoito-oikeutta on käytetty, Passlin arvioi.

Lisääntynyttä tarvetta paikkaamaan kunta on perustanut kiireellisenä uuden perhepäiväkodin vuosi sitten. Elokuussa Tervolassa aloitti lisäksi palvelusetelillä toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisääntyneestä hoitolasten määrästä johtuen varhaiskasvatuksen kustannukset ovat nousemassa tänä vuonna talousarvioon kirjattua suuremmiksi. Ylitystarve on noin 60 000 euroa.