Tutkimus: ACE:n estäjä -verenpainelääkkeet suurentavat mahdollisesti keuhkosyövän riskiä

ACE:n estäjät ovat yleisimpiä verenpainelääkkeitä ympäri maailmaa.

keuhkosyöpä
Lääkäri tutkii keuhkoista otettua röntgenkuvaa.
Getty Images

ACE:n estäjä -verenpainelääkkeitä käyttävät saattavat sairastua keuhkosyöpään hieman tavallista todennäköisemmin. Yhteys ei ole kovin voimakas, mutta pienetkin riskit voivat olla merkittäviä suuressa väestössä. ACE:n estäjät ovat yleisimpiä verenpainelääkkeitä ympäri maailmaa.

Tiedot käyvät ilmi mittavasta, lähes miljoona potilasta kattavasta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa ACE:n estäjiä käyttäviä verrattiin ATR-salpaajia käyttäviin keskimäärin kuuden vuoden seurannassa. Seurannan aikana hieman alle 8 000 potilasta sairastui keuhkosyöpään.

Tulosten perusteella ACE:n estäjiä käyttävät sairastuivat keuhkosyöpään 13 prosenttia todennäköisemmin kuin ATR-salpaajia käyttävät. Riski havaittiin potilailla, joiden lääkitys oli jatkunut vähintään viisi vuotta. Voimakkain yhteys oli yli kymmenen vuotta lääkityksellä olleilla.

ACE:n estäjät on yhdistetty keuhkosyöpäriskiin aiemminkin, mutta nyt julkaistut tulokset ovat tähän mennessä uskottavin näyttö yhteydestä. Mekanismin taustalla epäillään olevan lääkityksen edesauttama bradykiniinin kertyminen keuhkoihin, mikä saattaa kiihdyttää keuhkosyövän kehittymistä. Myös muita mekanismeja on esitetty.

Tutkijat suhtautuvat tuloksiinsa vakavasti, mutta huomauttavat silti nyt havaitun riskin olevan pieni, ja se voi selittyä osin myös muilla seikoilla kuin lääkityksillä. Jos yhteys kuitenkin pitää paikkansa, ACE:n estäjät saattavat olla väestötasolla merkittävä keuhkosyövän riskiin vaikuttava tekijä.

Viime aikoina ACE:n estäjien käyttö on muutenkin ollut vastatuulessa. Verrattuna ATR-salpaajiin ne ovat suurin piirtein yhtä tehokkaita, mutta näyttäisivät aiheuttavan enemmän haittavaikutuksia.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa BMJ-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim