Sakkojen muuntorangaistus laajenee, mutta hyötyjen myönnetään olevan marginaalisia

Poliisin ja syyttäjän määräämät sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, jos eduskunta hyväksyy asiaa koskevan lakimuutoksen.

rangaistukset
Sakkorangaistus vai telkien taa?
Sakkorangaistus vai telkien taa?

Sarjanäpistelijät ja toistuvasti ajokortitta ajavat ovat voineet jättää poliisin tai syyttäjän määräämät sakot maksamatta ilman seuraamusta. Vain tuomioistuimen langettamat sakkorangaistukset on voinut muuntaa vankeudeksi.

Nyt eduskuntaan tuleva esitys laajentaisi sakon muuntorangaistuksen koskemaan kaikkia sakkoja.

Oikeusministeriön apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnusen mukaan esimerkiksi kuudennen näpistelystä annetun sakon jälkeen seitsemäs voisi tuoda mukanaan sakon muuntumisen tuomioistuimen päätöksellä vankeudeksi. Näin toistuvasti samasta rikoksesta kiinnijääneet eivät enää voisi välttyä rangaistukselta.

Kyse on Kinnusen mukaan oikeusjärjestelmän uskottavuudesta, koska nyt osa rikoksentekijöistä on selvinnyt rangaistuksetta.

Vankilaan joutuva sakonmuuntaja voisi Kinnusen mukaan päästä kuntoutukseen tai ainakin päihdeputkeen tulisi katkos.

Kuntoutus olisi parempi vaihtoehto

Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka pitää sakon muuntorangaistusta kuitenkin tehottomana keinona, sillä päihdekuntoutus on hankalaa vankilasta käsin.

Sunikan mukaan parempi keino olisi puuttua esimerkiksi asunnottomuuteen ja päihdeongelmiin, sillä sakkojen muuntorangaistus koskee useimmiten yhteiskunnan heikko-osaisempia.

Sanna Sunikka arvioi kuntoutuksen vähentävän paremmin uusintarikollisuutta.

Myös oikeusministeriön Aarne Kinnunen myöntää tulevan lainmuutoksen vaikutusten olevan marginaalisia. Hänen mukaansa aiemmin on mietitty uusia rangaistustapoja sakonmuunnon sijaan.

Norjassa on käytössä yhdyskuntapalvelua muistuttava hoitorangaistus, mutta sen toimivuus päihdeongelmaisten kohdalla saattaa olla vaikeaa.

Sakon muuntorangaistuksen laajentamisvaatimuksia on esittänyt Kaupan liitto, sillä alalla on kyllästytty jatkuviin näpistelyihin.

Kun sakon muuntorangaistus osittain poistettiin kymmenen vuotta sitten, sen pelättiin lisäävän rikollisuutta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan näin ei kuitenkaan tapahtunut.

lue myös

Sakkovangeille tarjotaan hoitoa häkin sijaan – kokeilu alkoi kolmessa kaupungissa