Kouvola yllättyi: sosiaali- ja terveyspalveluista odotettua suurempi lasku – kaupungin talous jäämässä ensi vuonna reilusti tappiolle

Kouvolan maksuosuus Kymsotelle on 13 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän.

Kouvola
Vanhuksen jalat ja rollaattori sairaalassa.
Petri Aaltonen / Yle

Ennakoitua suuremmat sosiaali- ja terveyskulut vetävät Kouvolan talouden miinukselle ensi vuonna.

Kouvolan maksuosuus Kymenlaakson uudelle sote-kuntayhtymälle Kymsotelle onkin odotettua suurempi. Ensi vuoden maksuosuus sosiaali- ja terveyspalveluista on 13 miljoonaa euroa suurempi kuin kaupunki on ennakoinut.

Kouvola rakensi omaa talousarviotaan elokuussa Kymsotelta saamien maksuosuuksien perusteella. Summan oli odotettukin uuden kuntayhtymän valmistelun edetessä kasvavan, mutta ei näin paljoa. Kouvola maksaa ensi vuonna sosiaali- ja terveyspalveluista Kymsotelle 309 miljoonaa euroa.

Alun perin Kouvolan ensi vuoden talousarvio oli 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Viime viikolla saatu tieto Kymsotelle maksettavaksi osuudesta käänsi kuitenkin ensi vuoden talousarvion 12,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Säästötoimenpiteitä valmistellaan

Kaupunki on aloittanut säästötoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Kouvolan kaupunki aikoo säästää omasta toiminnastaan 5,3 miljoonaa euroa.

– Toimenpiteet ovat vielä virkamiesten valmisteltavana. Esimerkiksi sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen tuo jo kymmeniä tuhansia euroja säästöä valtuustokaudessa. On suuria ja pieniä säästöesityksiä, mitä tällä hetkellä valmistellaan, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Kaupunki ennakoi, että Kymsote leikkaisi ensi vuoden kustannuskasvuaan 1,5 prosentilla. Tämä pienentäisi Kouvolan 309 miljoonan euron maksuosuutta kuntayhtymän menoista 4,7 miljoonalla eurolla.

Säästötoimenpiteiden jälkeen Kouvolan ensi vuoden talousarvio olisi kuitenkin jäämässä 2,5 miljoonaa euroa tappiolle.

Kouvolan veroprosentti on ollut 20,75 ja se on pysymässä ennallaan.

Kaupungin on säästettävä myös tulevina vuosina. Taloutta rokottaa se, että verotulot pienenevät, samoin valtionosuudet. Taloutta on sopeutettava noin 15 miljoonalla eurolla vuosina 2020 ja 2021.

Rautatie- ja maantieterminaalin rakentaminen alkaa

Kouvola investoisi seuraavan kolmen vuoden aikana lähes 65 miljoonalla eurolla.

Kärkihankkeista tärkein on ensi kesän asuntomessut Korialla. Ne järjestetään 12.7.–11.8. Valtakunnallinen tapahtuma on kaupungille näyteikkuna, jossa se pystyy markkinoimaan itseään asuinpaikkakuntana.

Kaupungin ydinkeskustan kehittäminen jatkuu. Asemakatu on tarkoitus muuttaa kävelykaduksi, ja Hallituskatu sekä Kouvolankatu kaksisuuntaisiksi kaduiksi. Rahaa varataan myös kävelykatu Manskin osittaiseen kattamiseen.

Suurin yksittäinen investointi on Kullasvaaran rautatie- ja maantieterminaali, jonka ensimmäistä vaihetta varten on ensi vuodelle varattu 15,3 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että rakentaminen voi alkaa. Kouvolan osuus koko terminaalin rakentamisesta on 33,9 miljoonaa euroa. Summa jakautuu tuleville vuosille.

Kimolan kanavaa kunnostetaan parhaillaan veneilyreitiksi. Se valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Kaupungin on tarkoitus ensi vuoden aikana rakentaa venesatamat Hirvelään ja Virtakiveen.

Muita investointikohteita ovat muun muassa Patria-hallin laajennuksen rakentaminen Uttiin, leasing-rahoitteisen päiväkodin rakentaminen Kouvolan keskustan eteläpuolelle Rekolan alueelle ja jo aloitetut Nuorisokeskus Anjalan kivinavetan remonttityöt.

Kouluverkkopäätöksiä varten varataan 500 000 euroa suunnittelurahaa.

Kertyneet alijäämät katettava

Kaupungin kuluvan vuoden tulos on sekin painumassa 14–18 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alunperin tämän vuoden talousarvio laadittiin vain noin miljoona euroa alijäämäiseksi.

– Tämän vuoden ennuste näyttää hyvin haastavalta ja ensi vuoden talousarvion valmistelu on erittäin vaikeaa, Toikka sanoo.

Menot etenkin terveydenhuollon palveluissa ovat kasvaneet, eikä aikuisväestön palveluiden säästötavoitteisiin ole päästy. Myös veroja on kertymässä arvioitua vähemmän.

15 miljoonan euron vuotuisetkaan säästöt eivät kata aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka on ehdottanut, että alijäämä katettaisiin lakkauttamalla noin 34 miljoonan euron pääomarahasto. Rahasto on perustettu vuonna 2009.

Lakkauttamisesta päätetään joulukuussa, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyy myös ensi vuoden talousarvion.

– Uuden Kouvolan aikana ei ole pystytty synnyttämään kumulatiivista ylijäämää. Talous pitää nyt saada tasapainoon ja sen myötä resurssia talouden taantuman varalle, Toikka sanoo.