Helsingin kaupunki: Pelastusalan koulutusta oltava Helsingissä turvallisuuden takaamiseksi

Lyhyet
Kuopion pelastusopiston tiloja
YLE / Markku Malinen

Helsingin kaupunki pitää Helsingin pelastuskoulua välttämättömänä Helsingin ja pääkaupunkiseudun turvallisuuden kannalta.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa sisäministeriölle antamassaan lausunnossa, että oppilaitoksen lakkautus ja koulutuksen keskittäminen Kuopioon vaarantaisi toimivan ensihoidon ja varautumisen suuronnettomuuksiin.

Pelkona on myös pelastushenkilöstön työvoimapula Uudellamaalla, koska epäilyksenä on, ettei Etelä-Suomesta hakeuduta riittävästi koulutukseen Kuopioon.

Sisäministeri Kai Mykkänen on kertonut päättävänsä pelastusalan koulutuksen keskittämisestä Kuopioon sen jälkeen, kun nyt käynnissä oleva kuulemiskierros päättyy.