Keskussairaalan päivystys pullistelee Satakunnassa – "Joudumme vuokraamaan lääkäreitä selvitäksemme päivystysvelvotteista"

Sairaanhoitopiiri toivoo maakunnan terveyskeskuslääkäreitä mukaan yhteispäivystysrinkiin. Tällä hetkellä sairaanhoitopiiri joutuu ostamaan yksityisen lääkäripalvelun yleislääkäreitä sadoilla tuhansilla euroilla.

lääkärit
Satakunnan keskussairaalan päivystys
Yle

Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystys pullistelee potilaista. Heitä virtaa päivystykseen etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Ruuhkaa on niin paljon, että sairaalan omat päivystyslääkärit eivät enää riitä.

Lääkäri Inka Teponoja on pannut merkille, että päivystykseen valuu paljon ihmisiä, jotka olisi voitu hoitaa alueen terveyskeskuksissa.

– Ihmiset tulevat tänne mihin kellonaikaan hyvänsä. On totuttu siihen, että hoitoa saadaan heti ja itselle sopivaan aikaan.

Sairaanhoitopiiri on joutunut turvautumaan vuokralääkäreihin, jotta kaikki potilaat saataisiin hoidettua yhteispäivystyksessä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto kertoo, että uusi kilpailutussopimus yleislääkäritasoisesta päivystyksestä on juuri valmistunut. Tarjouksia saapui tasan yksi. Haaviston mukaan ostopalveluna tuotettuna päivystyslääkäri on noin kolme kertaa omaa lääkäriä kalliimpi.

– Puhutaan useista sadoista tuhansista vuositasolla.

Ihmiset tulevat tänne mihin kellonaikaan hyvänsä. On totuttu siihen, että halutaan hoitoa heti ja itselle sopivaan aikaan.

Inka Teponoja

Kiirevastaanotot kuntoon alueella

Ermo Haaviston mukaan ruuhkia pahentaa se, että esimerkiksi Porin perusturva ei järjestä ollenkaan lakisääteistä kiirepäivystystä iltojen ja viikonloppujen aikana. Yhteispäivystykseen virtaa siis potilaita, joita ei sinne kuulu. Raumalla ja Pohjois-Satakunnassa kiirevastaanottotoimintaa on myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Haavisto ihmettelee, miksi Porin perusturva sysää asiakkaitaan tällä tavalla yhteispäivystykseen.

– Jos Pori toimisi kuten laki edellyttää, päivystykseen tulisi vähemmän potilaita. Näin uskon.

Vapaaehtoinen päivystysrinki terveyskeskuslääkäreille

Toisena vaihtoehtona sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto ehdottaa alueen yleislääkäreille yhteistä vapaaehtoisuuteen perustuvaa päivystysrinkiä. Rinkiin mahtuisi useita kymmeniä lääkäreitä, jolloin yksittäisen lääkärin päivystysvastuu jäisi verrattain pieneksi.

– Se helpottaisi tilannettamme huomattavasti. Uskon, että pääsisimme ostopalvelutoiminnasta kokonaan eroon.

Päivystysrinki tosin vaatisi olosuhteiden parantamista ja yhteistyötä myös alueen terveyskeskusten kesken. Harva lääkäri jaksaa päivystysvuoron jälkeen suunnata suoraan töihin omaan terveyskeskukseen. Olisi kyettävä sopimaan päivystysvapaista ja sopivasta palkkauksesta.

Jos Pori toimisi kuten laki edellyttää, niin uskoisin, että päivystykseen tulisi tällä hetkellä vähemmän potilaita.

Ermo Haavisto

– Meidän on pakko tässäkin kohtaa joustaa ja tulla vastaan. Uskon, että päivystyksessämme toimiville lääkäreille tarjottava palkka on ihan kilpailukykyinen, Haavisto lupaa.

Päivystys kuuluu lääkärin työhön

Johtaja Ermo Haavisto pitää itsestään selvyytenä, että lääkärin ammattiin on sisäänkirjoitettu myös päivystystyö. Esimerkiksi keskussairaalassa työskentelevällä lääkärillä ei ole mahdollisuutta kieltäytyä päivystyksestä.

Haavisto ihmettelee, miksi terveyskeskuslääkäreitä houkutellaan töihin sillä perusteella, että virka ei sisällä päivystysvelvoitetta.

– Toivon, että myös terveyskeskuslääkäreiden rekrytoinneissa koettaisiin jatkossa, että päivystys on mahdollisuus ja jokaisella on mahdollisuus tulla päivystämään.

Haavisto muistuttaa, että päivystys on perinteisesti ollut raskasta työtä ja keskittämisten seurauksena päivystyspisteet ovat olleet kiireisiä paikkoja tehdä työtä. Hänen mukaansa myös sairaanhoitopiirin on varmistettava toiminnallaan, että yhteispäivystyksessä on hyvät puitteet tehdä päivystystyötä.

– Haluamme luoda olosuhteet sellaisiksi, että tänne voi tulla ja kannattaa tulla ja että tänne tullaan mielellään tekemään töitä.

"Päivystystyö opettaa ihan hirveästi"

Akuuttilääketieteeseen erikoistuvan Inka Teponojan mukaan yhteispäivystyksessä on jo nyt hyvä ilmapiiri. Teponoja kehuu työkavereitaan ja toiminnantäyteisiä työpäiviä.

– Meillä on aika hauskaa täällä. Sairaala sykkii aina omaa elämäänsä, ja pääsee auttamaan ihmisiä joka tilanteessa.

Hänen mielestään päivystystyöstä puhutaan lääkäreiden kesken paljon. Jokaisen lääkärin pitäisi ainakin kokeilla päivystämistä. Jos pitää siitä, pitäisi luoda mahdollisuus joustoilla tehdä sitä.

– Kynnys lähteä päivystämään on aika iso. Kun esimerkiksi itse tulin terveyskeskuksesta päivystämään, tuli tunne, että mitä jos en osaakaan. Voi tulla mitä tahansa eteen. Se opettaa ihan hirveästi.