Pohjalaisvesistöjen pinnat ja pohjavesi alhaalla – Liinamaassa eroa tulvakorkeuteen jopa 4,5 metriä

Lapuanjoen pinta Liinamaassa on alhaisimmillaan sitten vuoden 1976. Jos sadetta ei saada ja talvi on lumeton, saattaa kuivuus aiheuttaa ongelmia ensi vuonna.

vesistöt
Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto kuvaa Lapuanjokea Kauhavalla.
Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto kuvaa Lapuanjokea Kauhavalla.Mirva Ekman / Yle

Pohjavedet ovat keskimääräistä matalamalla Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Pitkä kuiva kesä ja sateeton syksy ovat aiheuttaneet vedenpintojen laskua myös vesistöissä.

Tilanne ei ole kuitenkaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan aivan poikkeuksellinen. Edellinen kuiva vuosi oli 2014 ja kuivaa oli myös 2003, muistaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesihuoltoryhmän päällikkö Ilkka J. Närhi.

Närhin arvion mukaan ELY-keskuksen alueella on tällä hetkellä yksittäisiä kuivumassa olevia tai jo kuivuneita talousvesikaivoja. Kokonaiskuvaa alueen tilanteesta ei kuitenkaan tällä hetkellä ole.

– On todennäköistä, että alueellamme on yksittäisiä kaivoja, joiden vedenpinnat ovat normaalia alempana ja todennäköisesti löytyy myös kaivoja, jotka ovat päässeet kuivumaan, Närhi sanoo.

Lapuanjoki ennätyksellisen alhaalla

Liinamaassa Kauhavalla Lapuanjoki virtaa metrin ajankohdan keskimääräistä alempana. Vedenpinta on joen mittaushistorian alhaisimmalla tasolla ja eroa tulvakorkeuteen on jopa 4,5 metriä. Mittaushistoria alkaa vuodesta 1976.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto toivoisi runsaita sateita.

– Useita kymmeniä millejä ainakin.

Hirvijärven pinta on myös metrin verran alhaisempi kuin tavallisesti syksyllä.

Kuivan kesän aikaan vesistöjen happipitoisuudet laskivat ja veden lämpötila nousi aiheuttaen vaikeuksia kaloille. Haukilehto ei ole kuitenkaan vielä kovin huolissaan tulevasta talvesta.

– Toki vesistöjen happipitoisuudet voivat laskea, jos vesitilavuutta on vähän, Haukilehto sanoo.

Toisaalta, jos virtaamat joissa ovat tavallista vähäisempiä, saattavat hyydeongelmat jäädä ensi talvena vähäisiksi.

Lapuanjokea Ämpin sillalta kuvattuna Kauhavalla.
Lapuanjoen pinta on paikoitellen poikkeuksellisen alhaalla, jopa metrin verran tavanomaisesta.Mirva Ekman / Yle

Sadetta, muttei liian runsaasti

Nyt toivotaan sateita ja paljon lunta. Jos kuivuus jatkuu ja talvi on lumeton, saattaa siitä seurata pulmia esimerkiksi vedenjakeluun ensi vuonna.

– Se voisi heijastua ensi vuonna ongelmaksi kaivojen ja vesihuollon kannalta. Jos siis ensi kesäkin on yhtä kuiva kuin nyt oli, Ilkka J. Närhi sanoo.

Toisaalta, aivan ongelmattomia eivät vesistöjen kannalta olisi myöskään runsaat sateet.

– Esimerkiksi rannikolla on happamia sulfaattimaita. Maaperä on kuivunut syvälle, ja jos sataa runsaasti, sieltä voi päästä liukenemään vesistöihin happamia aineita ja metalleja, Katja Haukilehto sanoo.

Lapuanjokea Kauhavalla Ämpinsillalta kuvattuna.
Mirva Ekman / Yle