Imatran Linnalan koulusta löytyi mikrobeja

Lopullinen päätös sisäilmaongelmista kärsivästä Linnalan koulusta tehdään, kun oppilaiden oirekyselyn tulokset valmistuvat.

sisäilma
Imatralaisen Linnalan koulun ruokala
Imatralaisen Linnalan koulun rakenteita ja oppilaiden oireita on tutkittu useiden kuukausien ajan.Yle

Imatran Linnalan koulun ikkunarakenteista on tehty mikrobilöydöksiä. Tämä johtuu siitä, etteivät koulun ikkunat ole olleet riittävän tiiviit.

Sisäilmatutkimuksista selviää myös, että rännit päästävät vettä seinään ja maanvaraisesta kellarista on päässyt ilmaa luokkaan.

Sisäilmatyöryhmä käsittelee tutkimusraporttia ja korjaussuunnitelmaa perjantaina.

Alustavan arvion mukaan Imatran Linnalan koulun vauriot ovat korjattavissa.

Linnalan koulun oppilaille tehtyyn oirekyselyyn on tullut yli 200 vastausta. Tulosten saaminen kestää vielä kolmisen viikkoa, jonka jälkeen kaupunki tekee lopulliset johtopäätökset Linnalan koulun tilanteesta.