Hyppää sisältöön

Työolobarometri: Yli puolet kokee työnsä henkisesti raskaaksi, näin etenkin kunnissa

Lähes puolet vastaajista piti työnjakoa työpaikoilla epätasaisena. Stressiä tuottivat tiukat aikataulut.

Moni kokee työnsä henkisesti raskaaksi, selviää viime vuotta koskevasta Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometristä (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan jopa 60 prosenttia koki työnsä henkisesti raskaaksi.

2000-luvun alkuun verrattuna määrä on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä. Miesten ja naisten kokemuksissa ei ole määrällisesti juurikaan eroa. Barometrin mukaan julkisella sektorilla työskentelevät kokivat työnsä enemmän henkisesti kuormittavaksi kuin yksityisellä puolella. Esimerkiksi kunnissa työskentelevistä lähes viidennes koki työnsä kuormittavan voimakkaasti.

Työ koettiin myös fyysisesti raskaaksi, mutta tätä mieltä oli vain kolmannes vastaajista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö tiedotteessa. Teollisuudessa ja kunta-alalla työskentelevät kokivat useimmin työnsä fyysisesti raskaaksi ja valtiolla työskentelevät kokivat näin harvemmin.

Vaikka työ saatetaan kokea henkisesti tai fyysisesti raskaana, pitää suurin osa vastanneista työkykyään silti hyvänä.

Töiden koetaan jakautuvan epätasaisesti

Barometrin mukaan lähes 40 prosenttia oli sitä mieltä, että työt jakautuvat omalla työpaikalla epätasaisesti. Valtiolla työskentelevät olivat asiaan tyytymättömimpiä ja yksityisissä palveluissa työskentelevät tyytyväisimpiä.

Myös kiireen nähtiin aiheuttavan stressiä. Työtahti oli monen vastanneen mielestä nopeaa tai aikataulut tiukkoja. Kolmannes vastaajista kertoi työskentelevänsä hyvin nopealla tahdilla tai tiukkojen aikataulujen puitteissa päivittäin ja toinen kolmannes viikoittain.

Työolobarometri ei kertonut pelkästään huonoa suomalaisten työoloista. Barometrin perusteella työllisyyden odotetaan paranevan, ja työnteko nähtiin aiempaa miellyttävämpänä. Ministerö kertoo tiedotteessa, että työelämän laadusta kysyttäessä vastaukset olivat monelta osin myönteisempiä kuin viime vuosina.

Työolobarometri on palkansaajille tarkoitettu kyselytutkimus, jota on tehty vuodesta 1992. Vuoden 2017 työolobarometrin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen elo-syyskuussa tekemiin vajaaseen 1700 puhelinhaastatteluun.

.
.