1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. seksuaalivähemmistöt

Suomalaistutkimus selvitti: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen on hyödyllistä yrityksille, myös taloudellisesti

Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukujen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon vertaaminen todisti, syrjiminen ei kannata.

Kuva: Lucas Coch / EPA

Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen professori Sami Vähämaa on tutkimusryhmänsä kanssa tutkinut, miten seksuaalivähemmistöjen huomioiminen vaikuttaa yritysten markkina-arvoon, kannattavuuteen ja innovatiivisuuteen. Viime vuosina monet yritykset ovat ottaneet kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta, sekä Suomessa että globaalisti.

Tutkimushankkeen tulokset (siirryt toiseen palveluun) osoittavat, että seksuaalivähemmistöjen huomioiminen hyödyttää yrityksiä, ja että seksuaalivähemmistöjä huomioivat yritykset ovat muita innovatiivisempia ja luovat enemmän patentteja.

– Yritykset, jotka suhtautuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myönteisesti olivat kannattavampia ja niillä oli isompi markkina-arvo kuin yrityksillä, joiden suhtautuminen ei ollut yhtä myönteistä, Vähämaa sanoo.

Tutkijat vertailivat amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tunnuslukuja sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa kartoittavaa indeksiä keskenään.

Aineistona tutkimuksessa olivat liki 600 suuren amerikkalaisen pörssiyhtiön tunnusluvut sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan The Human Rights Campaignin vuosittain tekemä Corporate Equality -indeksi, joka kartoittaa työpaikkojen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää tasa-arvoa, mainontaa ja julkisia kannanottoja.

Idea Yhdysvalloista – miksi haluttiin edistää seksuaalioikeuksia, vaikka se oli taloudellinen riski

Professori Vähämaa kertoo saaneensa idean tutkimukseen katsoessaan uutista, jossa kerrottiin yli miljoonan ihmisen allekirjoittaneen vetoomuksen amerikkalaisen kauppaketju Targetin boikotoimisesta.

– He olivat harmistuneet Targetin päätöksestä, jonka mukaan kauppaketjun vessoja sai käyttää vapaasti oman sukupuoli-identiteettinsä mukaan.

Tutkijoita kiinnosti, miksi yhdysvaltalaiset yritykset olivat valmiita puhumaan tai toimimaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä edistävästi, vaikka se saattoi aiheuttaa ääritapauksessa jopa boikotteja.

– Tässä ei ollut tarkoitus tukea kenenkään agendaa tai mielipiteitä, vaan kyseessä on objektiivinen tieteellinen tutkimus. Teorioita on olemassa sekä seksuaalivähemmistöjen huomioimisen puolesta että vastaan. Seksuaalivähemmistöjen huomioimisella voi olla joko positiivinen tai negatiivinen vaikutus riippuen asiakkaiden tai muiden sidosryhmien suhtautumisesta, Vähämaa sanoo.

Myös yrityksen henkilöstöpolitiikalla ja johtamisella voi olla vaikutusta. Vähämaan mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edistävä yritys voi olla työympäristönä mukavampi kuin vähemmän suvaitsevainen yritys ja tasa-arvo sekä seksuaalivähemmistöjen huomioiminen saattaa helpottaa yrityksen rekrytointeja

– On olemassa tutkimuksia, joiden mukaan Yhdysvalloissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat keskimäärin koulutetumpia ja heillä on keskimäärin korkeampi tulotaso kuin heteroilla.

Seksuaalivähemmistöjen huomioiminen ei vaikuttanut negatiivisesti edes konservatiivisimmissa osavaltioissa

Vähämaan mukaan seksuaalivähemmistöjen huomioimisesta koituva positiivinen vaikutus oli voimakkaampi Yhdysvaltain liberaaleilla alueilla, kuten olettaa saattoi. Poliittisesti tai uskonnollisesti konservatiivisilla alueilla vaikutus taas oli pienempi tai jopa nolla.

– Kaikkien konservatiivisimmillakin alueilla vaikutus oli kuitenkin aina joko nolla tai positiivinen, mutta ei koskaan negatiivinen, Vähämaa kertoo.

Tutkijat varmistivat, että tulokset eivät johtuneet siitä, että seksuaalivähemmistömyönteiset yritykset toimisivat paremmin kannattavilla toimialoilla kuin kielteisemmin suhtautuvat yritykset, tai että hyvin menestyvillä yrityksillä ”olisi varaa” olla vähemmistömyönteinen.

– Tuloksemme osoittavat selkeästi, että tässä on syy-seuraussuhde seksuaalivähemmistöihin suhtautumisen mukaan.

Tuloksia voi Vähämaan mukaan tulkita niin, että Suomessa yritys voi olla myönteinen seksuaalivähemmistöjä kohtaan ilman pelkoa siitä, että yrityksen imago kokisi kolauksia.

– Suomessa on Yhdysvaltoja vähemmän hyvin konservatiivisia ihmisiä, joten ehkä riski seksuaalivähemmistöjen huomioimisen negatiivisesta vaikutuksesta on täällä pienempi, Vähämaa arvioi.