Kela ei tyytynyt markkinaoikeuden päätökseen, hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta – kiista vammaisten tulkkauspalvelujen kilpailutuksesta jatkuu

Markkinaoikeus ei pitänyt hyväksyttävänä, että tarjottavien tulkkien laatupisteiden saamisen edellytys oli, että tulkit piti nimetä jo tarjousta jätettäessä.

Käännös- ja tulkkauspalvelu
Kelan logo ikkunassa.
Tiina Jutila / Yle

Kansaneläkelaitos Kela on päättänyt hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen (siirryt toiseen palveluun).

Markkinaoikeus kumosi lokakuun alussa Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevat hankintapäätökset todeten, että kelan hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien ohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeus ei pitänyt päätöksessään hyväksyttävänä sitä, että tarjottavien tulkkien laatupisteiden saamisen edellytys oli se, että tulkit piti nimetä jo tarjousta jätettäessä. Asiasta uutisoi tuolloin MTV (siirryt toiseen palveluun).

Kela on päättänyt hakea valituslupaa, sillä Kelan näkemyksen mukaan tulkin nimeämiselle oli tarjouskilpailussa hyväksyttävä peruste: tulkin nimeäminen oli tapa varmistaa asiakkaiden saaman palvelun laatu ja jatkuvuus.

Kela on myös aiemmin kertonut tekevänsä Markkinaoikeuden päätöksen johdosta selvityksen, jossa hankintojen kilpailutuksen prosesseja tarkastellaan ja pohditaan mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

Kelan vammaisten tulkkauspalvelua koskevasta kilpailutuksesta tehtiin kaiken kaikkiaan 19 valitusta markkinaoikeuteen ja lisäksi useita kanteluita aiheesta saapui Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle.

Valitusten lisäksi kuusi henkilöä on tehnyt rikosilmoituksen Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta. Tulkkauspalvelun käyttäjät haluavat poliisilta kannanoton siihen, onko Kela syyllistynyt syrjintään palvelun järjestämisessä.

Vuoden vaihteessa Kelan tulkkaupalvelussa alkoi uusi hankintakausi, johon liittyen palveluun tuli runsaasti muutoksia. Yksi muutoksista on se, että tulkkauspalvelua järjestetään nyt kuudella eri hankinta-alueella (siirryt toiseen palveluun). Toisen alueen tulkkia saa käyttää vain, jos asuu lähellä kahden alueen rajaa. Tämä on vaikeuttanut Ylen saamien tietojen mukaan tulkkien saamista.

Valitusten mukaan tulkkien määrän merkittävä väheneminen uhkaa heikentää tulkkauspalveluiden laatua ja saatavuutta sekä tulkkausalan toimintamahdollisuuksia, kun osa yrityksistä joutuu lopettamaan ja suuri joukko päteviä tulkkeja on jäämässä vaille työtä ainakin kahden vuoden ajaksi.

Kela teroittaa, että valitusluvan hakeminen ei vaikuta tulkkauspalvelun asiakkaisiin, eikä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahdu välittömiä muutoksia. Asiakkaat tilaavat tulkkeja tavalliseen tapaan.

Lue lisää:

Kela asetti hinnan laadun edelle – nyt tarvitaan täydentävää hankintaa

Kelan vammaisten tulkkauspalvelusta tehty useita tutkintapyyntöjä poliisille

Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankinnasta 19 valitusta markkinaoikeuteen

Akavan Erityisalat: Kelan vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutus rikkoo perusoikeuksia

Kela tapasi vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaita – Järjestöt vaativat hankinnan uusimista

Kehitysvammaliitto: Tieto tulkkauspalveluiden muutoksista ei tavoittanut puhevammaisia

Kuulovammaisalan järjestöt moittivat voimakkaasti Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden hankintaa

Kela kiistää vammaisten tulkkauspalvelun heikkenemisen kilpailutuksen seurauksena