Korkein hallinto-oikeus: Puolustusvoimat saa pakkolunastaa lomamökit Vekaranjärven ampuma-alueen läheltä, jotta melu saadaan kuriin

Kahdesta lomamökistä ei syntynyt kauppoja, joten Puolustusvoimat haki lupaa pakkolunastaa ne.

pakkolunastus
Kadetti ampuu rynnäkkökiväärillä Taipalsaaren ampuma-alueella.
Yle

Puolustusvoimat saa pakkolunastaa kaksi lomamökkiä Vekaranjärven ampuma-alueen läheltä Kouvolassa.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kiinteistönomistajien tekemän valituksen Puolustusvoimille myönnetystä lunastusluvasta.

Puolustusvoimilla on ollut vaikeuksia täyttää Vekaranjärven ampumaradan ympäristöluvan meluehtoja. Alunperin se tarjoutui ostamaan ne mökit, joiden piha-alueella ammunnoista aiheutuva melu on liian korkea.

Meluraja ylittyi yhdeksän lomamökin pihalla. Kiinteistöistä seitsemän myytiin vapaaehtoisesti valtiolle. Kahdesta melualueella sijaitsevasta loma-asunnosta ei syntynyt kauppoja.

Valtioneuvosto myönsi vuosi sitten toukokuussa Puolustusvoimille luvan hankkia kiinteistöt valtion omistukseen lunastuslain nojalla. Toisen lomakiinteistön omistajat vaativat valtioneuvoston päätöstä kumottavaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden perustelujen mukaan lunastus on ollut tarpeen Puolustusvoimille säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi.

Alle 65 desibeliä

Ympäristöluvan mukaisesti Puolustusvoimien oli vähennettävä Vekaranjärven ampumaradalta aiheutuvaa melua siten, että melutaso asuinkiinteistöjen pihoilla on enintään 65 desibeliä.

Ampumaradan ympärille rakennettiin jo yli neljä vuotta sitten muun muassa meluvalleja. Myös pistooliradan paikkaa siirrettiin. Puolustusvoimat käytti meluhaittaa vähentäviin toimepiteisiin yhteensä 2,3 miljoonaa euroa vuosina 2012-2013.

Näistä toimenpiteistä huolimatta melua ei saatu yhdeksän kiinteistön osalta vähennettyä tarpeeksi.

Ampumarataa käyttää pääasiassa Karjalan prikaati, jossa koulutetaan vuosittain 3600 varusmiestä.