Huoli suomenkielisten palveluista veti väkeä Pietarsaaressa

Pietarsaari
Läheltä
Yle

Huoli suomenkielisten palveluista keräsi lähes sata osallistujaa ensimmäiseen asukasfoorumiin Pietarsaaressa.

Paikalla oli kaupunkilaisten lisäksi valtuutettuja ja virkamiehiä. Eniten keskustelua käytiin siitä, miten nuoret saadaan pysymään kaupungissa. Vetovoimatekijöiksi noustettiin etenkin koulutusmahdollisuudet, mutta myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden lisäämisestä puhuttiin.

Pietarsaari on kärsinyt viime vuodet muuttotappiosta. Viimeisten tutkimusten mukaan juuri suomenkieliset ovat tyytymättömiä saamiinsa palveluihin ja osa muuttaa muualle.

Asukasfoorumeja on järjestää jatkossa pari kertaa vuodessa. Tarkoitus on kehittää ideoita muun muassa suomenkielisten viihtyvyyden parantamiseksi.