Savonlinnan kaupunginhallitus: Beowulf Miningin on luovuttava Heinäveden kaivoshankkeesta

Kaupunginhallituksen mukaan kaivos olisi riski alueen luonnolle, matkailulle, elinkeinoille sekä Savonlinnan kaupungin vedenhankinnalle.

Savonlinna
Ilmakuva Olavinlinnasta.
Esa Huuhko / Yle

Savonlinnan kaupunginhallitus vastustaa Heinävedelle suunniteltua kaivoshanketta. Kaupunginhallitus vetoaa kaivosyhtiö Beowulf Miningiin, että yhtiö luopuisi Heinävedelle suunnitellusta kaivoshankkeesta.

Kaupunginhallituksen mukaan kaivos olisi riski alueen luonnolle, matkailulle, elinkeinoille sekä Savonlinnan kaupungin vedenhankinnalle.

Kaupunginhallitus toteaa kannanotossaan, että puhdas vesi ja järviluonto ovat matkailijoiden odotusarvoja ja keskeinen osa Savonlinnan ja Saimaan matkailuimagoa. Kannanoton mukaan jo pelkkä kaivoksen selvityshanke on haitallinen seudun matkailulle, koska se hävittää mielikuvaa puhtaasta luonnosta. Kaivos tekisi hallaa myös kalastuselinkeinolle ja vapaa-ajankalastukselle.

Savonlinnan kaupungin vedenhankinta perustuu 90-prosenttisesti Haapaveden pintaveden käyttöön, joten kaupunki haluaa varjella kaupungin yläpuolista Saimaata ympäristöriskeiltä.

Savonlinnan kaupungin käytössä olevien tietojen mukaan suunnitellun kaivosalueen kallioperä on osittain samanlaista mustaliusketta kuin Talvivaaran kaivosalueella. Kaupunginhallituksen arvio on, että mahdollisessa kaivostoiminnassa Heinävedellä syntyisi runsaasti happamia ja raskasmetalleja sisältäviä vesiä, jotka voisivat valua Saimaaseen. Lisäksi grafiitin rikastusprosessin kemikaalit voivat pilata vesistöä, kaupunginhallitus kirjoittaa.

Kaupunginhallitus edellyttää, että Savonlinnalle varataan mahdollisuus antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten arvioinnista ja kaivoksen vaatimista viranomaisluvista.

Brittiläinen kaivosyhtiö suunnittelee Heinävedelle grafiittikaivosta lähelle Kermajärveä ja Lintulan luostaria. Kaivoksesta tehdään tällä hetkellä hankekartoitusta, jonka on tarkoitus valmistua ensi vuonna.

Kaivoslakiin halutaan muutoksia

Savonlinnan kaupunginhallituksen mielestä kaivoslaissa on annettava paikallisille maanomistajille, muille asukkaille ja viranomaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin ja koekairauksiin.

Kaupunginhallituksen mukaan kaivoslain muutokset olisi saatava eduskuntavaalien jälkeen osaksi tulevaa hallitusohjelmaa.

Savonlinnan kaupunki pyytää, että kaivosalueiden maankäyttö ratkaistaan asianmukaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoitusprosessissa. Kaupunki edellyttää, että se voi antaa lausunnot laadittavista kaavoista.

Kaupunki lähettää kannanoton kaivosyhtiö Beowulf Miningille, valtioneuvoston kansliaan, Etelä-Savon ely-keskukseen, Etelä-Savon maakuntahallitukseen, Itä-Suomen aluehallintovirastoon sekä turvallisuus- ja kemikaalivirastoon TUKESiin.

Lue myös:

Kaivosyhtiö Beowulf Mining: Heinävedelle suunnitellun kaivoksen vastustus ja keskustelu eivät vaikuta tämän hetken töihin

Kaivostoimintaan vaikea puuttua – maakuntahallitus aikoo ottaa yhteyttä eduskuntaan

Yli 3 000 vastustaa Heinävedelle suunniteltua grafiittikaivosta – Luostarit, luontoväki ja brittiyhtiö napit vastakkain

"Jumala meitä tältä kaivokselta varjelkoon", parahdetaan vesistöstään elävällä Heinävedellä – kaivoksista riidellään nyt monessa kunnassa