Irtisanomislain perustelut kelpaavat SAK:n hallitukselle: "Nykyinen oikeuskäytäntö viedään lainsäädäntöön"

Suomen Yrittäjät uskoo, että kolmikannassa siunatut lain perustelut helpottavat irtisanomista pienissä yrityksissä.

irtisanominen
Jarkko Eloranta
Jarkko ElorantaJussi Nukari / Lehtikuva

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen niin sanotun irtisanomislakiesityksen yksityiskohdista. Lakipykälien perusteluita hionut kolmikantainen työryhmä sai työnsa valmiiksi maanantaiaamuna.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallitus käsitteli asiaa maanantaina.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi kokouksen jälkeen Ylelle, ettei SAK edelleenkään pidä irtisanomissuojan muutosta tarpeellisena, mutta kolmikantaisessa valmistelussa päästiin tyydyttävään tulokseen.

– Olemme tyytyväisiä siihen, että lain perustelu on tehty kolmikantaisesti ja voidaan todeta, että tämä työsopimuslain pykälämuutos ja sen perustelut ovat yhdensuuntaiset. Tässä on kyse nykyisen oikeuskäytännön viemisestä lainsäädäntöön.

Eloranta toteaa, ettei SAK keskusjärjestönä päätä keskeytettyjen työtaistelutoimien jatkosta, vaan niistä päättävät yksittäiset ammattiliitot.

Lakiesitys perusteluineen tulee julkiseksi, kun hallituksen esitys etenee valtioneuvostoon. Eduskunnalle lakiesitys on tarkoitus antaa jo marraskuun alkupuolella.

Hallituksen esitys "irtisanomislaiksi" muuttanut muotoaan

Hallituksen pyrkimys heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä on kovan riitelyn ja työtaistelujen tuoksinnassa muuttanut muotoaan. Edellisessä esityksessä henkilöperusteista irtisanomista haluttiin helpottaa alle 10 työntekijän yrityksissä.

Tuoreimmassa kompromissiversiossa henkilömäärään perustuvaa rajaa ei mainita, mutta lakipykäliin kirjattaisiin, että yrityksen koko pitää ottaa huomioon, kun irtisanomisperusteita arvioidaan.

Tämä esitys kelpasi palkansaajajärjestöille sillä ehdolla, että lain perustelut hiottaisiin kolmikannassa, eli hallituksen sekä työnantaja- ja työtekijäjärjestöjen yhteisvoimin. Tämä työ saatiin maanantaina valmiiksi.

– Edellytämme, että esitys annetaan eduskunnalle kolmikannassa sovitussa muodossa, SAK tiedotti.

Ay-järjestöissä pelättiin, että lain tulkintaa ohjaavat perustelut jäisivät muotoon, joka liiaksi heikentäisi pienten yritysten irtisanomissuojaa nykyisestä.

Suomen Yrittäjät: Tämä on merkittävä muutos

Ilmassa on selvät merkit jo siitä, että kolmikantaisen työryhmän tuloksista on erimielisyyttä työmarkkinajärjestöjen kesken.

Pienten yritysten irtisanomissuojan alentamista voimakkaasti ajanut Suomen Yrittäjät oli mukana lakiesityksen perusteluiden kolmikantavalmistelussa.

Järjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Ylelle, että työryhmä hyväksyi perustelujen muotoilun yksimielisesti. Hän ei kuitenkaan allekirjoita SAK:n näkemystä siitä, että nykyinen oikeiskäytäntö vain kirjattaisiin nyt lakiin.

– Meidän mielestä ne perustelut ovat hyvät ja jos tältä pohjalta lakiesitys eduskuntaan menee ja aikanaan hyväksytään, niin me uskomme, että tämä esitys madaltaa pienten yritysten työllistämisen kynnystä toivotulla tavalla.

Yrittäjien Pentikäinen katsoo, ettei yrityksen kokoa ole tähän mennessä otettu juuri lainkaan huomioon, kun irtisanomisen laillisuuden perusteita on punnittu oikeusistuimissa.

– Kyllä se meidän meidän mielestämme on merkittävä muutos, jolla tulee olemaan vaikutusta.

Tekstiä muutettu klo 15.22: Lisätty Suomen Yrittäjien kanta