ELY-keskus valittaa Näsijärven täyttöluvasta: "Muuttaa pohjavesimuodostuman ominaisuuksia peruuttamattomasti"

ELY-keskuksen mukaan Tampereen kaupungille myönnetty lupa perustuu puutteellisiin selvityksiin vesistötäytön vaikutuksista pohjavesialueeseen.

Näsijärvi
Näsijärven ulappaa ja Pispalaa Onkiniemen kalliolta nähtynä
Tampereen kaupunki haluaa täyttää Näsijärven rantaa raitiotien rakentamista varten.Anna Sirén / Yle

Pirkanmaan ELY-keskus vaatii Näsijärven vesistötäytölle myönnetyn luvan kumoamista. Aluehallintovirasto on myöntänyt Tampereen kaupungille luvan täyttää Vaitinaron ranta-aluetta Lielahdessa miljoonalla kuutiometrillä louhetta. Täyttöalue on 9 hehtaarin suuruinen.

ELY-keskus on jättänyt valituksen täyttöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Lisäksi se vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan valmisteluluvan, joka sallii töiden aloittamisen Näsijärven rannassa muutoksen hausta huolimatta.

– Aluehallintoviraston myöntämä lupa perustuu ELY-keskuksen näkemyksen mukaan puutteellisiin selvityksiin vesistötäytön vaikutuksista pohjavesialueeseen. Lisäksi kaupungille on annettu lupa aloittaa hankkeen toteuttamista valmistelevat toimenpiteet, vaikka niiden vaikutusta pohjavesimuodostumaan ei tunneta, sanoo ylitarkastaja Vesa Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

– Täyttö muuttaa pohjavesimuodostuman ominaisuuksia peruuttamattomasti, eikä vaikutuksen suuruutta tunneta riittävän hyvin.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan myös valmisteluluvalla sallitut toimenpiteet aiheuttavat ympäristössä haitallisia muutoksia, joita ei voi palauttaa ennalleen.

Tampereen kaupunki haluaa täyttää Näsijärven rantaa raitiotien rakentamista varten. Raitiotien toinen vaihe kulkisi rannan kautta Lielahteen.

ELY-keskuksen mielestä raitiotien linjaukselle on olemassa myös muita vaihtoehtoja.

Lue myös:

Tampereen kaupunki sai luvan täyttää yhdeksän hehtaaria Näsijärven rantaa ratikkaa varten