Rehevöitynyt Sorsalampi puhdistetaan järein keinoin – melatelalla raivataan kaksi siirtolavallista kasveja

Tampereen Sorsapuistossa oleva lampi pudistetaan ensin jyrsimällä ja sitten kemikaalikäsittelyllä.

rehevöityminen
Mies kaivaa melatelalla kasveja pois Sorsalammesta
Sorsalammen puhdistukseen käytetään niin sanottua melatelaa.Jussi Mansikka / Yle

Sorsapuiston keskellä oleva lampi rakennettiin 1930-luvulla. Marraskuun alussa suosittua piknik-lampea kiertää erikoisen näköinen kone, niin sanottu melatela.

– Kone liikkuu maalla ja vedessä. Siinä on pohjajyrsin, joka on tarkoitettu kelluslehtisten kasvien poistamiseen, ja niittoterät, joilla pystytään niittämään muuta kasvillisuutta, kertoo Ilkka Harjunen lampea puhdistavasta IMH-Tekniikasta.

Kasvien poisto kestää viikon. Juurakoiden jyrsiminen pohjasta sameuttaa lammen, mutta sameus laskeutuu kunnostuksen loputtua. Perusteellinen perkaus vaikuttaa lammen kuntoon pidempään kuin pelkkä niitto.

Harjunen arvioi, että kasveja ja juurakkoa poistetaan pari siirtolavallista. Näin laajaa perkausta ei lammelle ole aikaisemmin tehty.

Ilmakuva Sorsalammesta
Sorsalampea on puhdistettu 2010-luvulla useita kertoja.Jussi Mansikka / Yle

Mahdollisesti myöhemmin syksyllä Sorsalammessa tehdään fosforinsaostus, jos sääolot ovat sopivat. Saostuksessa lampeen lisätään alumiinikloridia, joka saostaa veden fosforin pohjalle. Samanlaisia saostuksia on tehty Sorsalammessa menestyksellä useita kertoja aiemmin.

– Tämä kemikalointi tehdään, jos tehdään, nyt ennen kuin täällä on lintuja. Kalakantaa ei täällä paljon ole, ruutanoita muutamia, jotka eivät siitä paljon hetkahda, kertoo ympäristötarkastaja Sanna Markkanen Tampereen kaupungilta.

– Edellisestä käsittelystä on muutama vuosi aikaa. Eli niin kauan lampi on pysynyt melko kirkkaana.

Sorsalammen rannalla on ollut vuosien varrella tiilitehdas, nahkatehdas ja eläinpuisto. 2010-luvun alussa veden fosforipitoisuus oli jätevesimäisissä lukemissa ja vesi oli levien vihreäksi värjäämää. Talvella happi loppui jään alta ja vesi haisi rikkivedylle. Lammessa on tehty 2010-luvulla useita hoitokunnostuksia, joille tämä kunnostus on jatkoa.