Hyppää sisältöön

Näin IMF suosittelee Suomelle: Työttömyysetuuksia muutettava työnhakuun kannustavammiksi, palkkoihin paikallista sopimista

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi jäsenmaidensa taloustilanteita säännöllisin välein.

Kansainvälisen valuuttarahaston pääkonttori sijaitsee Washingtonissa Yhdysvalloissa. Kuva: Jim Lo Scalzo / EPA

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF esittelee parhaillaan arviota Suomen taloudesta. Valuuttarahasto suosittelee Suomea joustavoittamaan palkkojen paikallista sopimista.

Lisäksi IMF kannustaa Suomea muuttamaan työttömyysetuuksia niin, että ne lisäävät työttömien halukkuutta työnhakuun pian työttömäksi jäämiseen jälkeen.

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden lisäämiseksi saatetaan tarvita muita toimia. Tällaisiksi IMF mainitsee asumisen pullonkaulojen poistamisen ja liikenneyhteyksien kehittämisen nopeasti kasvavilla alueilla ja niiden lähialueilla siten, että työmatkojen tekeminen helpottuu.

IMF:n Suomea koskevan arvion esittelystä vastaa Helsingissä vierailevan valtuuskunnan johtaja Alasdair Scott.

Scott totesi, että Suomen työmarkkinoilla on monia hyviä asioita, mutta yhä merkkejä siitä, etteivät työmarkkinat toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi työpaikasta toiseen vaihtaminen voisi olla meillä vilkkaampaa.

– Miksi tämä olisi tärkeää? Kun ihmiset siirtyvät työpaikasta toiseen, he voivat saada palkkaansa korotettua ja samalla levittää osaamistaan uusiin paikkoihin, Scott pohti.

Vaikka valuuttarahasto toivoo uudistuksia jotka lisäävät työmarkkinoiden dynaamisuutta, se muistuttaa, että samalla on ylläpidettävä vahvaa turvaverkkoa.

Työttömyysaste pysynyt paikoin korkealla

Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. Vierailun aikana IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa.

IMF:n mukaan Suomen viimeaikaiset uudistukset ovat parantaneet viennin kustannuskilpailukykyä ja vahvistaneet osaltaan työllisyyden kasvua.

– Työtä on kuitenkin vielä tekemättä: joillakin alueilla työttömyysaste on sitkeästi pysytellyt suurena, huolimatta lukuisista avoimista työpaikoista toisilla alueilla. Lisäksi tuottavuuden kasvu on edelleen hitaampaa kuin ennen kriisiä – talouden vahvasta elpymisestä huolimatta, IMF:n arviossa kerrotaan.

Suomen tämänvuotiseksi talouskasvuksi IMF ennakoi 2,8 prosenttia. Ensi vuonna kasvu todennäköisesti hidastuu kansainvälisen kysynnän vähenemisen ja rahoitusolojen tiukentumisen vuoksi.

Kotitalouksien velkaantumiseen huomiota

Suomen rahoitusjärjestelmä on IMF:n mukaan terveellä pohjalla. Kotitalouksien velkaantuneisuuteen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota.

– Kulutusluottojen kasvu herättää kysymyksiä siitä, ovatko kaikki lainanottajat riittävän tietoisia lainaehdoistaan – viranomaisten olisi harkittava kuluttajansuojan lisäämistä, IMF kirjoittaa arviossaan. Se viittaa varsinkin luottoihin, joita antavat muut rahoituslaitokset kuin pankit.

Lue myös

.
.