Kahden opettajan mallista hyviä kokemuksia: keventää opettajien vastuuta ja oppilas saa helpommin apua

Pariopettajuus tarkoittaa porilaisessa Kaarisillan yhtenäiskoulussa sitä, että kaksi rinnakkaista kakkosluokkaa yhdistettiin. 40:ää oppilasta opettaa nyt kaksi opettajaa.

koulut
Oppilaat viittaavat Kaarisillan koulussa.
Luokanopettaja Johanna Tiirikainen testaa oppilaiden kertolaskutaitoja.Tapio Termonen / Yle

Oppilaat ovat jakautuneet kolmeen eri ryhmään. Yksi ryhmä istuu nousevan katsomon kaltaisella rakenteella, välillä oppilaat siirtyvät sieltä istumaan lattialle. Heillä on matematiikan tehtäviä.

Toinen ryhmä on pitkän pöytärivin ympärillä piirtämässä ja askartelemassa. Kolmas ryhmä on naapurihuoneessa, johon pääsee auki olevasta, leveästä oviaukosta. Siellä on käytössä tietokoneet, joilla harjoitellaan kirjoittamaan lausetta.

Näin sujuu oppitunti porilaisessa Kaarisillan yhtenäiskoulussa 2ac-luokalla.

Tasaisin väliajoin ryhmät vaihtavat paikkaa ja siirtyvät uuden tehtävän pariin. Ohjeita vaihdosta antavat luokan opettajat. Heitä on kaksi, sillä koulussa on aloitettu pariopettajuus kakkosluokkalaisille.

Opettajien innostus ratkaisee

Ajatus luokkien yhdistämisestä sai Kaarisillan koulussa alkunsa viime lukuvuonna, kun ykkösluokkalaisia opettaneet luokanopettajat Johanna Tiirikainen ja Helmi Virta kokeilivat yhteisiä projekteja. Tämä innosti molempia, ja lopulta he päätyivät yhdistämään luokkansa ja voimavaransa kokonaan.

– Uusi opetussuunnitelma kyllä kannustaa meitä opettajia yhteistyöhön, mutta kyllä se lopulta ihan omasta innostuksestamme lähti liikkeelle, sanoo Helmi Virta.

Virta on tehnyt opettajan töitä yli 20 vuotta. Uuteen toimintamalliin hän sanoo olevansa erittäin tyytyväinen. Hänestä kahden opettajan malli on tuonut uutta intoa myös työn tekemiseen.

– Kyllä tämä on aivan ihanaa, Virta sanoo.

Meidän ei tarvitse olla ihmisinä samanlaisia, mutta arvomaailmamme työntekoa ja opettamista kohtaan pitää olla samanlainen.

Johanna Tiirikainen ja Helmi Virta

Samoilla linjoilla on myös Johanna Tiirikainen. Hänen mukaansa kahden opettajan mallissa on hyviä puolia selvästi enemmän kuin huonoja puolia.

– Jatkuvasti tässä opitaan itsekin, ja asioita korjataan sitä mukaa kun korjattavaa tulee, Tiirikainen sanoo.

Työparin on pystyttävä luottamaan toisiinsa

Molemmat opettajat arvostavat kahden opettajan mallissa muun muassa vastuun jakamista. Se helpottaa työtaakkaa. Lisäksi opettajat pystyvät aiempaa enemmän tuomaan omia vahvuusalueitaan esille. Vaatimuksena on kuitenkin, että opettajien on pystyttävä luottamaan toisiinsa täydellisesti.

– Vapaamatkustajana ei saa olla. Meidän ei tarvitse olla ihmisinä samanlaisia, mutta arvomaailmamme työntekoa ja opettamista kohtaan pitää olla samanlainen, Tiirikainen ja Virta sanovat.

Työparista voi olla suurta apua varsinkin työuraansa aloittavalle opettajalle. Opettajan vastuu on iso, ja kokemattoman opettajan työtaakka voi kasvaa jopa liian suureksi.

Opettaja ja oppilaita Kaarisillan koulussa
Luokanopettaja Helmi Virta tarkistaa oppilaiden kirjoitustöitä.Tapio Termonen / Yle

Kokeiluja ympäri maan

Porin lisäksi kahden opettajan mallia toteutetaan myös muualla maassa. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta sanoo, että pariopettajuus on yleistymässä.

Porin naapurikaupungissa Ulvilassa on käytössä jopa trio-opetusta. Vanhankylän koulussa ikäryhmän luokkakoko on 50–60 oppilasta, ja heillä on kolme yhteistä opettajaa.

Osa lasten vanhemmista on ensin epäillyt asiaa, mutta yleensä epäilytkin ovat hälventyneet kokemusten myötä.

Jorma Kauppinen

Jorma Kauppiselle tulleen palautteen perusteella kokemukset ovat kaikkialla pääsääntöisesti myönteisiä.

– Uusi tapa opettamisessa teettää aluksi jopa ylimääräistä töitä. Työ kuitenkin helpottuu, kun systeemi saadaan toimivaksi.

Kunnissa ja kouluissa toteutetaan monenlaisia pariopetuksen malleja. Jossain oppitunnit etenevät esimerkiksi ryhmätöiden muodossa, jossain taas muulla tavalla. Toki uudet tuulet ovat saaneet osakseen myös epäilyjä.

– Osa lasten vanhemmista on ensin epäillyt asiaa, mutta yleensä nekin epäilyt ovat hälventyneet kokemusten myötä, sanoo johtaja Jorma Kauppinen Opetushallituksesta.

Oppilaat saavat helpommin apua

Ainakin Kaarisillan yhtenäiskoulun 2ac-luokalla myös oppilaat ovat kahden opettajan läsnäoloon tyytyväisiä. Kun isolta joukolta yhteen kokoontuneita oppilaita kysyy, kuka pitää kahden opettajan mallia hyvänä, kaikki viittaavat. Perusteluiksi oppilaat kertovat muun muassa sen, että opettajalla on enemmän aikaa auttaa.

– Kyllä se auttaa myös oppimaan, sanoo Natalie Lindqvist Kaarisillan yhtenäiskoulun 2ac-luokalta.

Myös Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtori Johanna Siitari on pariopettajuuteen erittäin tyytyväinen. Hänen mukaansa se ei vaadi koululta eikä opettajilta mitään muuta kuin halua ja asennetta. Hän arvioi, että yhteistyötä tekevien opettajien ammattitaidon yhdistäminen voi jopa lisätä koulun resursseja.

– Uskon ja toivon, että tämä malli yleistyy. Ainakin itse annan siihen kaikille mahdollisuuden, Siitari sanoo.

Koulun piha
Tapio Termonen / Yle