Teiden talvihoitoa uudistetaan: koskee yli 30 prosenttia Suomen liikenteestä

Teiden hoitoluokkia korotetaan pääosin keskimääräistä vilkkaimmilla teillä, joissa on paljon raskasta liikennettä.

teiden kunnossapito
Nelostien liikennettä on Oulun kohdalla jouduttu  ohjaamaan tietöiden takia jo viime vuoden syksystä lähtien. Kun Oulujoen sillat joudutaan rakentamaan kokonaan uudelleen, odotettevissa on tiejärjestelyjen jatkuvan vielä ainakin vuoteen 2020 saakka.
Paulus Markkula / Yle

Liikennevirasto lupaa (siirryt toiseen palveluun), että yli 30 prosenttia liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa vuodenvaihteen jälkeen.

Palvelutason parantuminen aiheutuu siitä, että teiden hoitoluokkia korotetaan noin 11 000–12 000 kilometrin matkalta ensi vuoden alusta alkaen, mikä käsittää Liikenneviraston mukaan noin 15 prosenttia Suomen maantieverkosta.

Hoitoluokkia korotetaan pääosin keskimääräistä vilkkaimmilla teillä, joissa on paljon raskasta liikennettä. Tällä pyritään Liikenneviraston mukaan vähentämään vakavia onnettomuuksia ja raskaan liikenteen ulosajoja.

Hoitoluokka määrittää, missä kunnossa teiden on oltava talvella ja kuinka nopeasti esimerkiksi lumen auraus tiestöllä pitää aloittaa. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan hoitoluokkaan.

Ensi vuoden lokakuusta alkaen teidenhoitoon tulee lisää muutoksia urakoiden kilpailutuksen myötä. Esimerkiksi pääosalla tiestöstä teiden auraukset aloitetaan aiempaa pienemmillä lumimäärillä.

Keskivilkkaat tiet jaetaan pääosin suolalla hoidettaviin ja pääosin hiekalla hoidettaviin teihin etenkin tien päällysteen mukaan. Tällä tavoitellaan pidempää elinkaarta tiestölle. Kevytpäällysteisillä teillä käytetään pääosin hiekkaa, jotta päällyste kestäisi pidempään.

Tietyillä tärkeillä pohjavesialueilla pyritään korvaamaan natriumkloridi muilla liukkaudentorjunta-aineilla, kuten formiaateilla.