Oppilaiden vaatimus läpi: Ulvilan koululaiset saavat ruotsin oppikirjat

Ulvilan nuorisovaltuusto on vaatinut, että kaupunki takaa jokaiselle yläasteella opiskeleville ruotsin oppi- tai työkirjan, jonka voi viedä kotiin. Osa vanhemmista on joutunut hankkimaan lapsille kirjat omalla kustannuksellaan.

ruotsin kieli
Opiskelija selaa ruotsin oppikirjaa.
Ulvilan koululaiset saavat vaatimansa ruotsin oppikirjat.Yle

Ulvilan nuorisovaltuuston vaatimus ruotsin kielen koulukirjojen hankkimisesta kaikille oppilaille on tuottanut tuloksia.

Nuorisovaltuusto on vaatinut Ulvilan kaupunkia takaamaan, että jokainen seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilas saa vähintään yhden työ- tai tehtäväkirjan käyttöönsä, jotta ruotsin opiskelu on mahdollista myös kotona.

Vanhemmat ostivat kirjoja

Ulvilan yhteiskoulun rehtori Jukka Kotiranta kertoi aiemmin syksyllä, että rahat eivät riitä hankkimaan ruotsin oppikirjaa jokaiselle. Vain yhdeksännen luokan oppilailla on henkilökohtainen tekstikirja.

Osa vanhemmista on hankkinut lapsille kirjat omalla kustannuksellaan. Perusopetuslain mukaan kaikki oppimateriaalit ovat peruskoulussa oppilaille maksuttomia. Toisen kotimaisen kielen opiskelu on oppilaille pakollista.

Kirjat hankitaan kevääksi

Asiaa on käsitelty Ulvilan sivistyslautakunnassa sen jälkeen, kun nuorisovaltuusto esitti vaatimuksen tilanteen korjaamisesta. Rehtori Kotiranta on nyt luvannut, että oppikirjat hankitaan kaikille oppilaille kevätlukukaudeksi.

Ulvilassa aiotaan myös muuten kehittää ruotsin kielen opetusta ja oppilaiden motivointia toisen kotimaisen kielen opiskeluun. Myös oppilaat luvataan ottaa mukaan suunnittelemaan opiskelun sisältöä.