Teiden talvihoitoa parannetaan – Lapissa vain kahdella pätkällä

Lapissa teiden talvihoitoa parannetaan kahdella tiellä, yhteensä 143 kilometrin matkalla. Koko maassa teiden talvihoitoluokituksia nostetaan vuoden vaihteessa noin 12 000 kilometrin matkalla.

teiden kunnossapito
Talvinen tie Kannonkoskella
Heli Kaski / Yle

Lapissa talvihoidon luokitus nousee seututiellä 955 välillä Inari–Lemmenjoen tienhaara luokasta III luokkaan II. Välimatka on 33, 7 kilometriä.

Toinen luokituksen muutos tehdään kantatiellä 81 välillä Vanttauskoski–Kuusamo viitostien risteys. Tienhoito paranee luokasta II luokkaan Ib 109 kilometrin matkalla.

– Se on merkittävä muutos, joka koskee erityisesti raskaan liikenteen reittiä, mutta myös matkailullisesti tärkeää reittiä, Lapin ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Kari Parikka sanoo.

Yhden luokan muutos myös näkyy tien käyttäjille.

– Tässä tapauksessa luokkanosto merkitsee, että siellä puolitetaan lumen määrä kahdeksasta sentistä neljään senttiin, toimenpideajat kiristyvät, liukkaudentorjunta paranee ja myös sen toimenpideajat kiristyvät. Myös suolan ja hiekan käyttömäärä nousee. Tällä osuudella kulkuyhteydet paranevat merkittävästi.

Lapissa tienhoidon pitäisi parantua viiden vuoden aikajänteellä

Teiden talvihoidon uudet toimintalinjat parantavat Lapista katsottuna lähinnä eteläisen Suomen tiestön hoitoa. Painotukset ovat vahvasti raskaan liikenteen käyttämillä tieosuuksilla ja vilkkaimmin liikennöidyillä teillä.

Alempien tieluokkien hoitoon on tulossa parannusta, kun luokkia yhdistellään ja luokitusta nostetaan.

Se alkaa näkyä myöhemmin, kun urakoita kilpailutetaan uudestaan.

– Uusien toimintalinjojen muutokset alkavat kulminoitua Lapissa 2019 syyskuusta alkaen. Kun jokainen urakka kilpailutetaan tulevan viiden vuoden aikana, niin siinä yhteydessä luokituksia tarkistetaan, Lapin ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Kari Parikka sanoo

– Toimintalinjamuutosten yhteydessä tulee lyhyempiä toimenpideaikoja ja lähtökynnysarvoja, että siinä mielessä tämä homma paranee, Parikka sanoo.