Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta loppuu – synnytyksille oli jo poikkeuslupa, mutta se ei nyt auta, vaikka vasta kesällä toisin luultiin

Valvira ei muuttanut päätöstä, jonka mukaan synnytystoiminta on lopetettava vuodenvaihteessa.

Kotimaa
Oulaskankaan sairaala Oulaisissa.
Oulaskankaan sairaalassa on ollut vuosittain alle tuhat synnytystä, esimerkiksi viime vuonna vajaa 900.Erno Serkosalmi / Yle

Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lakkaa ensi vuodenvaihteessa.

Asia varmistui, kun Valvira päätti, että sen mukaan sairaalassa ei ole tehty tai suunniteltu tarpeeksi muutoksia, jotta korkeimman hallinto-oikeuden keväällä antama päätös toiminnan lopettamisesta pitäisi kumota.

– Käytännössä Valvira olisi vaatinut meitä nostamaan Oulaskankaan keskussairaalatasoiseksi sairaalaksi. Siihen eivät resurssimme olisi riittäneet, Pohjois-Pohjanmaan (PPSHP) sairaanhoitopiirin Ilkka Luoma toteaa ja jatkaa:

– Olen äärimmäisen pettynyt ja surullinen alueen väestön ja synnyttäjien puolesta. Voin puhua viranhaltijoiden ja sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden puolesta, että halu synnytystoiminnan jatkamiseen oli yksimielinen.

Sairaalassa on ollut esimerkiksi viime vuonna vain alle 900 synnytystä. Sosiaali- ja terveysministeriö on pitänyt rajana tuhatta synnytystä vuodessa – jos tuo raja ei täyty, synnytyksiä on saanut jatkaa vain poikkeusluvalla.

Oulaskankaan sairaallalla kuitenkin on voimassa kesällä saatu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa synnytystoiminnan jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka. Luvalla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos Valviran mukaan toiminta tulee lopettaa.

Oulaskankaalla ehdittiin jo kesällä riemuita ministeriön poikkeusluvasta. Vasta tänä syksynä sairaanhoitopiirille selvisi, että poikkeuslupa ei ole voimassa, ellei Valvira muuta 2016 antamaansa, korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamaa arviota, jonka mukaan synnytystoiminta tulee lakkauttaa.

Valviran keskeinen peruste on ollut potilasturvallisuus.

– Katsomme, että nyt tehdyt ja suunnitteilla ovat toimet eivät riitä, että potilasturvallisuuden kokonaisuus olisi riittävästi varmistunut. Suunnitellut muutokset eivät täytä päivystysasetuksen vaatimuksia, sanoo Valviran ylijohtaja Markus Hendrikkson.

– Nykypäivänä halutaan kaikin keinoin turvata syntyvän lapsen ja synnyttävän äidin terveys, turvallisuus ja mahdollisuus laadukkaaseen elämään. Tämä on varmaan ollut sen taustalla, että Valvira on tulkinnut laatuseikkoja kireästi, Luoma pohtii.

"Pitkä tie on nyt kuljettu loppuun"

Oulaskankaan sairaalan synnytysten kohtalosta on väännetty jo useiden vuosien ajan. Ensimmäisen kerran synnytysten lakkauttamista väläytettiin jo vuonna 2013.

Sittemmin synnytystoiminnan jatko on ollut Valviran, hallinto-oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja sosiaali- ja terveysministeriön käsissä. Valviran viimeisin päätös synnytysten lopettamisesta on päätepiste.

– Pitkä tie on nyt kuljettu loppuun. Kaikki on tehty, mitä on voitu. Päätös on tämä, ja se on vain hyväksyttävä, Oulaskankaan sairaalan tulosalueen johtaja Asko Rantala sanoo.

Rantalan mukaan Oulaskankaan sairaalassa tehtiin useita muutoksia vuosien varrella, ja toimintaa yritettiin monelta osin parantaa. Sairaalaan perustettiin esimerkiksi vastasyntyneiden valvontayksikkö ja hankittiin uusia hoitolaitteita. Kätilöille annettiin puolestaan lisäkoulutusta vastasyntyneiden tehostetusta valvonnasta Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

– Viime vuosina asetuksia on kuitenkin yhä edelleen kiristetty, ja kaikkiin vaatimuksiin emme pysty vastaamaan niin nopeasti kuin Valviran mielestä pitäisi, Rantala toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Timo Keistinen kertoo, että muun muassa vuonna 2016 tehtiin tiukennuksia, joiden mukaan esimerkiksi kirurgian erikoislääkäri pitäisi saada paikalle entistä nopeammin. Samalla edellytettiin myös teho-osastoa ja lastentautien osastoa, jotka Keistisen mukaan puuttuvat Oulaskankaalta.

Lääkintöneuvos huomauttaa, että synnytystoiminta on ylipäänsä keskittymässä Suomessa isoihin sairaaloihin.

– Oulaskangas on viimeinen vanha aluesairaala, joissa on synnytyksiä, jos unohdetaan Helsingin seudun isot synnytyssairaalat.

Vs. johtajaylilääkäri: synnyttäjät Ouluun ja Kokkolaan

Oulaskankaan sairaalassa aloitettiin yt-neuvottelut 17.10, ja ne ovat yhä käynnissä.

Neuvottelut aloitettiin, koska Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri joutui valmistautumaan siihen, että Oulaskankaan synnytystoiminta loppuu 31.12.2018 mennessä. Yt-neuvottelut koskevat kaikkiaan 120 työntekijää, jotka työskentelevät psykiatrian ja synnytystoiminnan parissa.

PPSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ei halua arvioida, pitääkö hän todennäköisenä, että synnytysten lopettaminen johtaisi nyt irtisanomisiin. Korpelaisen mukaan yt-neuvotteluissa katsotaan seuraavaksi tarkoin muun muassa sitä, mitä toimintaa Oulaskankaan sairaalaan jää tulevina vuosina.

Oulaskankaan sairaalan synnytysten on arvioitu jakautuvan jatkossa osin Oulun yliopistolliseen sairaalaan (Oys), osin Kokkolaan.

– Itse arvioisin, että ehkä kolmasosa Oulaskankaan synnytyksistä ohjautuu jatkossa Kokkolaan ja loput meille (Ouluun). Varmuutta asiasta ei tietenkään ole, koska jokainen voi itse päättää, missä synnyttää, Korpelainen sanoo.

Korpelaisen mukaan Oulun yliopistollisella sairaalalla on kuitenkin mahdollisuudet ja resurssit vastaanottaa suurikin määrä synnyttäjiä. Mikäli Oysiin siirtyisi esimerkiksi enemmistö Oulaskankaan synnyttäjistä, se voisi Korpelaisen mukaan tarkoittaa, että osa Oulaskankaan työntekijöistä työllistyisi jatkossa Ouluun.

Lue myös: Oulaskankaan sairaalassa riemuittiin synnytysten jatkumista, mutta kyseessä olikin virhetulkinta – nyt henkilöstöä odottavat yt-neuvottelut