Nelostien liukkaudesta tietoa suoraan kumipyörien päältä – tekniikka auttaa paikantamaan myös arvaamattomimmat mutkat

Valtatie neljällä Helsingistä Ouluun liikkuu nyt busseja ja rekkoja, joiden kyydistä lähtee koko ajan tietoa vallitsevasta kelistä. Tiedon ansiosta suolaa tai aurausta saadaan entistä varmemmin oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.

kunnossapito ja huolto
Liukas tie
Mittaustulosten avulla urakoitsijat näkevät entistä tarkemmin, missä on tarvetta aurauksille ja liukkaudentorjunnalle.Keijo Salokangas / Yle

Nelostien keliolosuhteista on alettu tuottaa aiempaa tarkempaa tietoa uusin menetelmin. Kuljetusliike Vähälä Logisticsin neljään rekkaan ja bussifirma Koiviston Auton neljään linja-autoon on asennettu laitteet, jotka mittaavat olosuhteita tien päällä.

Lisäksi autoissa on kännykkäkamera, joka kuvaa koko ajan kuljettajan näkymää tielle. Mittari tarkastelee kitkaa eli sitä, miten liukas tie on, tien pintalämpötilaa ja veden määrää tai olomuotoa.

Tieto lähtee tien päältä jatkuvasti eteenpäin. Mittaustulosten avulla urakoitsijat näkevät entistä tarkemmin, missä on tarvetta aurauksille ja liukkaudentorjunnalle.

Data on avointa, joten kuka tahansa voi käyttää sitä tarpeidensa mukaan. Tietojen tarkasteluun on jo kehitetty yksi karttapalvelu, Roadweather (siirryt toiseen palveluun). Tien päältä tulevaa tietoa on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi sääpalveluissa ja navigaattoreissa.

Kunnossapidon korjausliikkeet tarkemmiksi

Tiedonkeruu auttaa myös tieurakat tilaavia ely-keskuksia pitämään silmällä sitä, miten kunnossapito sujuu. Näin pyritään vastaamaan kentältä tulleeseen kritiikkiin.

– Taustalla on se, että elinkeinoelämä on kokenut tiestön hoidossa puutteita, kertoo projektipäällikkö Hannu Onkila Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Datan avulla tilaaja myös näkee, ovatko korjausliikkeet, joilla kunnossapitoa yritetään parantaa, oikeanlaisia.

Oikukkaat pienilmastot kartalle

Uusi tiedonkeruumenetelmä mahdollistaa aiempaa paremmin paikallisten olosuhteiden huomioimisen.

– Nelostien varrella voi olla jokin notko tai mutka, jonka vieressä on vesistö tai suo. Sellaisessa kohdassa saattaa olla pienilmasto, Onkila selittää.

Tällaiset paikat ovat tienpitäjille hankalia ja arvaamattomia, sillä tienpinta voi olla liukas, vaikka keliolosuhteet olisivat lähialueella hyvät. Tien päältä kerätystä tiedolla nämä tienpidon kipeät kohdat saadaan esiin.

Tiedontuotanto aloitettiin tänä syksynä ja sitä tehdään kolmena talvena Oulu–Jyväskylä–Helsinki-välillä. Projektipäällikkö Hannu Onkilan mukaan toiveena on, että tiedonkeruu saataisiin kattamaan koko maan päätieverkko.