Tylkkärin tarpeellisuudesta ristivetoa opiskelijajärjestöissä – Turun ylioppilaslehden kohtalon hetket kohta käsillä

Osa opiskelijajärjestöistä haluaisi leikata lehden budjettia rajusti, osa olisi valmis kasvattamaan sitä digisiirtymän ajaksi.

opiskelijat
Turun ylioppilaslehti Tylkkäri
Jouni Koutonen / Yle

Turun ylioppilaslehden tulevaisuudesta vallitsee vahvasti eriävät näkemykset eri ainejärjestöjen kesken.

Lehteä julkaisevan Turun ylioppilaskunnan edustajisto käsittelee marraskuun lopulla esitystä, joka leikkaisi Tylkkärin saamaa tukea 40 000 euroa. Summa on kolmannes lehden kokonaisbudjetista, josta yksi kolmannes muodostuu mainostuloista.

– Summa on niin iso, että sitä on hyvin vaikea kattaa mitenkään muuten kuin kajoamalla henkilöstöön. Päätökset vaikuttavat luonnollisesti lehden sisältöön ja laatuun, toteaa Tylkkärin päätoimittajan sijainen Sampo Rouhiainen.

Vastinetta rahalle vai ei?

Lääketieteen opiskelijoiden TYY Terveeksi -järjestön Simo Nuuttila perustelee tuen puolitusesitystä sillä, että rahoille ei saada vastinetta.

Olemme esittäneet, että tämä 40 000 euron summa kohdennettaisiin mielenterveystyöhön TYY:ssä.

Simo Nuuttila

– Jos ylioppilaskunta käyttää kymmenen prosenttia vuosibudjetistaan, 80 000 euroa mihin tahansa asiaan, niin meidän on voitava saumattomasti perustella, mitä hyötyä se tuo jäsenistöllemme. Koemme, että tällä hetkellä Tylkkäri ei tuota tarpeeksi hyötyä tällä summalla, sanoo Nuuttila.

Janne Salakka yhteiskuntatieteilijöiden opiskelijajärjestö Soihdunkantajista pitää esitettyjä lukuja väkisin keksittyinä. Hänen mukaansa koko leikkausesitys on tarpeeton.

Soihdunkantajissa olemme valmiita ehdottamaan, että Tylkkärin budjettia lisättäisiin ylimenokaudeksi.

Janne Salakka

– Tylkkäri on journalistisesti erittäin korkealaatuinen lehti, ja sillä on pitkä, 87-vuotinen perinne. Meillä ei ole yksinkertaisesti mitään tarvetta sopeuttaa toimintaa, meidän ei tarvitse leikata Tylkkäristä, painottaa Salakka.

Eriäviä näkemyksiä journalismin tarpeellisuudesta

Rahoituspäätökset ovat ylioppilaskunnan edustajiston arvovalintoja, toteaa Tylkkärin päätoimittajan sijainen Sampo Rouhiainen. Hänen arvionsa mukaan kaikkien mielestä ylioppilaskunnan ei tulisi käyttää resurssejaan journalistiseen toimintaan.

– Nähdäkseni tietyt edustajistoryhmät eivät näe arvokkaana ylioppilaskunnan tuottamaa journalistista julkaisua pelkän tiedotusmateriaalin sijaan.

Leikkauksia haluavat ryhmät eivät nähdäkseni kaipaa ylioppilaskunnan sisäistä kriittistä tarkastelua.

Sampo Rouhiainen

Sampo Rouhiainen arvioi, että leikkauksia ajavissa ryhmissä halutaan pitää ylioppilaskunnan tehtäväkenttä, ja sitä kautta jäsenmaksu mahdollisimman pienenä.

– Leikkauksia haluavat ryhmät eivät nähdäkseni kaipaa ylioppilaskunnan sisäistä kriittistä tarkastelua. He näkevät ylioppilaskunnan tehtävänä keskittyä opiskelijoiden edunvalvontaan mahdollisimman kapea-alaisesti, toteaa Sampo Rouhiainen.

Turun ylioppilaslehti Tylkkäri.
Jouni Koutonen / Yle

Simo Nuuttilan mukaan lehden tulonhankintaa voidaan kehittää siitä huolimatta, että TYY leikkaisi tukeaan.

– Tämä ei ole missään nimessä mikään Tylkkärin alasajoehdotus, vaan haluamme miettiä, mitä muuta reittiä voimme saada lehdelle lisärahoitusta. Mielestäni on tärkeä myös muistaa, että ylioppilaskunta ei ole olemassa työllistääkseen ihmisiä, vaan tärkein tehtävämme on tarjota opiskelijoillemme edunvalvontaa, painottaa Nuuttila TYY Terveeksi -ryhmästä.

Medisiinarit käyttäisivät rahat mieluummin opiskelijoiden mielenterveyteen

Lääketieteilijöiden TYY Terveeksi -opiskelijajärjestön mielestä tukirahoille löytyy tarpeellisempaakin käyttöä.

– Olemme esittäneet, että tämä 40 000 euron summa kohdennettaisiin mielenterveystyöhön TYY:ssä. Koemme sen paljon tärkeämmäksi asiaksi, joka palvelee opiskelijoitamme myös pitkällä aikavälillä huomattavasti paremmin, kertoo Simo Nuuttila.

Turun ylioppilaslehti Tylkkäri
Jouni Koutonen / Yle

Tarkemmin käyttökohde tulisi Nuuttilan mukaan arvioida koko edustajiston voimin. Esimerkiksi projektiavustukset järjestöille sekä TYY:n omien mielenterveyden edistämisedellytysten lisääminen parempien henkilöstöresurssien kautta ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Lukijaselvitykset eivät vakuuta kaikkia

Turun ylioppilaslehden kulumisesta lukijoiden käsissä on hyvin vaihtelevia näkemyksiä kampuksella. Suosiosta tehtiin syksyllä 2017 Tylkkärin oma kysely, jonka tuloksia on hyödynnetty osana elokuun lopulla valmistunutta riippumatonta formaattiselvitystä.

– Kyllä lehdellä on todella iso yhteisöllinen merkitys täällä. Lukijakyselyssä 76 prosenttia vastaajista totesi, että sekä paperi- että nettilehti pitäisi säilyttää. Tylkkäri on todella suosittu tällä hetkellä ja formaattiselvityksen mukaan se toimii kustannustehokkaasti, sanoo Soihdunkantajien Janne Salakka.

Pelkällä verkkolehdellä kilpailuasetelma on todella paljon hankalampi.

Sampo Rouhiainen

Viestintäluotsi Oy:n toteuttama formaattiselvitys ei kuitenkaan tyydytä TYY Terveeksi -leiriä. Ryhmä koki selvityksen annin varsin vaatimattomaksi.

Leikkausesityksen pontimena oli Simo Nuuttilan mukaan myös jatkuva, Tylkkärin massiiviseen budjettiin liittyvä palaute.

– Henkilökohtaisesti arvostan lehteä ja sen pitkää historiaa, mutta meillä ei ole mitään dataa, kuinka aktiivisesti lehteä luetaan tällä hetkellä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sitä ei lueta niin paljoa kuin käytämme siihen rahaa.

Yhteiskuntatieteilijät valmiita tukemaan digiloikkaa lisärahallakin

Tylkkärin jatko paperilehtenä on puhututtanut jo pitkään yliopistonmäellä. Kommenteissa on muistutettu useiden muiden yliopistokaupunkien julkaisujen siirtyneen kokonaan verkkoon.

Lehtitelineissä tarjolla olleet paperilehdet ovat tuoneet Turun ylioppilaslehdelle myös yliopistopiirien ulkopuolisia selailijoita.

– Formaattiselvityksessä kävi hyvin selvästi ilmi, että digitaalisena lehti tavoittaa huonommin lukijoita, sekä opiskelijoita että muita. Pelkällä verkkolehdellä kilpailuasetelma on todella paljon hankalampi. Lehden markkinointiin pitäisi panostaa huomattavasti enemmän, jotta se löytää lukijat.

Turun ylioppilaslehti Tylkkäri.
Jouni Koutonen / Yle

Paperilehdestä luopuminen on päätoimittajan sijaisena toimivan Sampo Rouhiaisenkin mukaan näköpiirissä jollain aikavälillä. Pelkkään digiversioon siirtyminen ei kuitenkaan ole vielä ajankohtaista.

– Tällä hetkellä paperilehteä puoltaa, että se tavoittaa opiskelijat erinomaisesti ja sen parissa vietetään paljon aikaa. Mainosmyynti kattaa kaikki painokulut, joten säästöä ei varsinaisesti syntyisi paperilehden lakkauttamisesta. Tässä markkinatilanteessa on hyvin vaikea saada vastaavaa mainostuloa pelkästä nettilehdestä, sanoo Rouhiainen.

Soihdunkantajien Janne Salakka peräänkuuluttaa malttia ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Hänen mielestään nyt pitäisi miettiä millaista lehteä Turun yliopistomaailma viiden vuoden kuluttua tarvitsee, ja luoda budjetti sen mukaan.

– Soihdunkantajissa olemme valmiita ehdottamaan, että Tylkkärin budjettia lisättäisiin ylimenokaudeksi. Viesti selvityksen tehneeltä konsulttifirmalta oli hyvin selkeä: jos Tylkkäriä halutaan kehittää, se pitää tehdä rauhallisesti ja suunnitelmallisesti. Rahanleikkauksen sijaan resursseja pitää muutosvaiheessa lisätä niin, että uuteen tilanteeseen pystytään sopeutumaan.

Juttua tarkennettu selvitysten osalta 9.11.2018.

Lue lisää:

Miten käy Tylkkärin? Turun ylioppilaslehti voi menettää kolmasosan rahoituksestaan