1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsästys

Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästys jatkuu Turun Ruissalossa

Turku keskeytti jahdin 25. lokakuuta metsästysluvan myöntämiseen liittyvien epäselvyyksien johdosta.

Metsäkauris Ruissalon pellolla. Kuva: Paula Koskinen / Yle

Turun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäki on tehnyt päätöksen metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästyksen jatkumisesta Ruissalossa Lasse Heimon metsästysseurueelle annettuna toimeksiantona. Metsästys päättyy tammikuun lopussa, kertoo Turun kaupunki tiedotteessa.

Turku keskeytti jahdin 25. lokakuuta metsästysluvan myöntämiseen liittyvien epäselvyyksien johdosta. Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi, että Turun seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Lasse Heimo oli laskuttanut riistasaaliista saadut rahat omalle toiminimelleen, vaikka lupa oli osoitettu riistanhoitoyhdistykselle.

Turun kaupungin ympäristönsuojelu on saanut asiasta selvitykset ja lausunnot Lasse Heimolta, Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen hallitukselta, Riistakeskuksen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermanssonilta sekä jahtiin osallistuneilta metsästäjiltä ja metsästyskoiraharrastajilta. Asiassa ei ole tullut ilmi mitään sellaista, mikä antaisi syyn olla jatkamatta metsästystä.

Turun kaupunki päätti harventaa pienten hirvieläinten kantaa Ruissalon saarella ensimmäisen kerran vuonna 2017. Metsästyksen peruste on luonnonsuojelullinen, sillä tiheän metsäkauris- ja valkohäntäpeurakannan laidunnus haittaa mm. tammen uusiutumista.

Metsästyksellä halutaan suojella Ruissalon ainutlaatuista luontoa

Metsästyksen toteuttaminen saarella on haastavaa johtuen runsaasta virkistyskäytöstä. Lisäksi suuri osa saaresta on luonnonsuojelualuetta, jolla voidaan metsästää vain Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeusluvalla. Molemmat seikat edellyttävät metsästyksen järjestämiseltä ja toteutukselta erityistä harkintaa ja vastuullisuutta.

Edellä mainituista syistä kaupunki katsoo, että metsästystä ei voida toteuttaa vuokraamalla metsästysoikeutta. Sen sijaan metsästys Ruissalossa on toteutettava toimeksiantona, jossa kaupungilla on aina viimeinen määräysvalta metsästykseen liittyvissä päätöksissä.

Metsästys toteutetaan koulutusmuotoisena metsästyksenä niille Turun Seudun Riistanhoitoyhdistyksen alueen metsästäjille, joilla ei muutoin ole mahdollisuutta pienten hirvieläinten metsästykseen.

Kaupunki ei maksa korvauksia metsästysseurueelle metsästyksestä eikä osallistu jahdin kustannuksiin, vaan niistä vastaa metsästysseurue. Lisäksi kaupunki edellyttää toimeksiannossaan, että metsästysseurue vastaa myös kaadettujen hirvieläinten ruhojen sekä teurasjätteiden poiskuljettamisesta saarelta.

Kaupunki katsoo, että yhteistyö Lasse Heimon metsästysseurueen kanssa on sujunut hyvin. Pyynti on toteutettu turvallisesti ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asettamia lupaehtoja noudattaen.

Lue lisää:

Turun Ruissalossa jatketaan peurojen ja kauriiden ampumista – luonnonsuojelualueen tammimetsiä uhkaavista eläimistä halutaan eroon