Saamelaiskäräjien poliittinen toiminta on edelleen kysymysmerkki monelle – Hallituksen jäsen vaatii avoimuutta, puheenjohtaja myöntää ongelman

Sekä Saamelaiskäräjien saama palaute että Yle Saamen kysely osoittavat, että Saamelaiskäräjien poliittinen toiminta on edelleen vierasta tavalliselle kansalle.

Saamelaiskäräjät
Sámedikki dievasčoahkkin
Saamelaiskäräjät kokoontui vuoden toiseen täysistuntoonsa kesäkuussa Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin.Juha Kauppinen / Sámediggi

Suomen Saamelaiskäräjien poliittinen tiedotus ja läpinäkyvyys on ollut puheenaiheena jo vuosikausia.

Saamelaiskäräjät hyväksyi toimintaansa koskevan viestintästrategian kesäkuussa 2017 ja kuluvan vuoden alussa palkattiin viestintäsihteeri hoitamaan tiedotustoimintaa. Sen lisäksi Saamelaiskäräjät tiedottaa osasta toiminnastaan muun muassa nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan Facebookissa ja Twitterissä.

Onko tämä tarpeeksi? Yle Sápmi kysyi asiasta tavallisilta saamelaisilta, Saamelaiskäräjien puheenjohtajalta sekä yhdeltä hallituksen jäseneltä, joka perusti hiljattain blogin avatakseen ihmisille Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksentekoa.

Ihmiset eivät ole varmoja, mistä tieto löytyy

Utsjokelainen Marketta Vuolab kertoo, että hänellä on omat tietolähteensä, keiltä saa tietoa Saamelaiskäräjien toiminnasta.

– Onhan niitä tietolähteitä varmaan monenlaisia, mutta minä en jaksa niitä kaivella enkä aina löydäkään. Kuulen yleensä muilta politiikasta kiinnostuneilta, mikä sillä hetkellä on tärkeää saamelaispolitiikan saralla.

Vuolab ei koe tietävänsä tarpeeksi Saamelaiskäräjien toiminnasta.

– En tiedä tarpeeksi. Tiedän vain sen, mikä mediassa näkyy. Haluaisin kyllä kurkistaa niihin vallan kammareihin ja kuulla, mitä siellä puhutaan.

Marketta Vuolab
Utsjokelainen Marketta Vuolab haluaisi tietää, mitä Saamelaiskäräjien seinien sisällä puhutaan.Vesa Toppari / Yle

Inarilainen Marko Tervaniemi ei sano olevansa kiinnostunut politiikasta. Hän kertoo saavansa Saamelaiskäräjien toiminnasta tarpeeksi tietoa Saamelaiskäräjien nettisivuilta ja Yle Saamen kautta. Toisaalta hän on sitä mieltä, että ei tiedä tarpeeksi.

– En kyllä tiedä tarpeeksi, mutta onhan siellä ne Saamelaiskäräjien sivut, jos haluaa tietää, luulen niin.

Marko Tervaniemi
Inarilainen Marko Tervaniemi ei seuraa politiikkaa ahkerasti.Vesa Toppari / Yle

Vaikka Tervaniemi ei sano tarvitsevansa tietoa juuri nyt, olisi politiikasta hänen mielestään tärkeää saada tietoa ensi vuonna, kun on Saamelaiskäräjien vaalivuosi. Hän ei ole varma, mistä tieto silloin löytyy.

– Ehkä sieltä Saamelaiskäräjien sivuilta tai Facebookista, jos ehdokkailla tai poliitikoilla on Facebook-sivut.

Jos saamelaispolitiikka kiinnostaisi, niin tietoa löytyisi varmaan Saamelaiskäräjien sivuilta, muualta netistä ja saamelaismediasta, pohtii inarilainen Sara Keränen.

– Ehkä olisi hyvä tietää vähän enemmän. Voisin etsiä tietoja erilaisista päätöksistä ja käsiteltävistä asioista.

Sara Keränen
Inarilainen Sara Keränen äänestää ensi syksynä ensimmäistä kertaa Saamelaiskäräjien vaaleissa.Vesa Toppari / Yle

Keränen ei osaa sanoa, seuraisiko hän Saamelaiskäräjien poliitikkojen kirjoituksia sosiaalisessa mediassa tai blogeissa, vaikka sellaisia olisikin tarjolla.

– Varmaanhan he voisivat kertoa enemmän toimistaan, mutta en tiedä seuraisinko itse niitä.

Tiedottaminen ja viestintä ovat parantuneet – "Paljon on kuitenkin vielä tehtävää"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion mielestä viestintästrategia ja viestintäsihteerin palkkaaminen ovat lisänneet oikeaa tietoa niin saamelaisista, Saamelaiskäräjien politiikasta kuin muistakin toimista.

Saamelaiskäräjillä on jatkuvasti meneillään useita projekteja. Sanila-Aikio kertoo, että he ovat muun muassa uudistaneet pitkään työn alla olleet nettisivut, joiden kautta tiedotetaan nykyään muun muassa projektien sisällöistä.

– Me pystymme nettisivujemme kautta jakamaan tietoa Saamelaiskäräjistä sekä siitä, millaisia asioita täällä on työn alla ja kuinka laaja tehtäväkenttämme on, Sanila-Aikio toteaa.

– Olemme kuitenkin päässet vasta alkuun tiedotustoiminnan uudistamisessa.

Tiina Sanila-Aikio
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikion mielestä Saamelaiskäräjien tiedottaminen on parantunut, mutta ei tarpeeksi.Sámediggi

Viestintäsihteerin toimi on tällä hetkellä määräaikainen, mutta Sanila-Aikio toivoo sen vakiinnuttamista.

Saamelaiskäräjillä on ollut viime vuosina käsiteltävänä suuria asiakokonaisuuksia, muun muassa Saamelaiskäräjälain uudistaminen, Tenon kalastussopimus ja alkuperäiskansojen ILO 169 -sopimus. Sanila-Aikio kertoo, että hän on keskustellut tällaisista asioista ihmisten kanssa pääasiassa kasvokkain.

– Minulla on ollut puheenjohtajavuosinani paljon töitä. Tietysti aina, kun olen joko vapaa-ajallani tai työni takia liikkeellä, pääsen keskustelemaan ihmisten kanssa. Jaan tietoja ajankohtaisista alkuperäiskansakysymyksistä ja muista suurista poliittisista asioista myös omalla Twitter-tililläni.

Sanila-Aikion mielestä Saamelaiskäräjien viestinnän suhteen on vielä paljon parantamisen varaa. Hän itse haluaa tehdä työtä myös tulevaisuutta varten.

– Tiedottaminen etsii vielä uomaansa. Minä aion käyttää voimiani oman loppukauteni ajan muun muassa virallisen tiedottamisen rakentamiseen, jotta seuraavien Saamelaiskäräjien olisi helpompaa aloittaa työnsä.

Saamelaiskäräjien täysistunto
Juha Kauppinen / Sámediggi

Hallituksen jäsenen mielestä tiedotus on puutteellista – perusti blogin tiedonjanoon

Saamelaiskäräjien nykyinen tiedotustoiminta ei ole riittävää, sanoo Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Pentti Pieski. Hän perusti äskettäin blogin avatakseen ihmisille Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksentekoa.

Pieski vaatii avoimuutta koko Saamelaiskäräjien politiikalta, mutta erityisesti hallituksen työskentelyltä. Käräjien täysistunto on hyväksynyt poliittisen toiminta-ohjelman ja hallitus toteuttaa sitä, Pieski huomauttaa. Pieski kertoo kirjoittavansa blogissaan erityisesti hallituksen päätöksenteosta. Hallituksen työskentely ei saa hänen mielestään olla niin salaista, ettei päivänvaloon päädy muuta kuin pöytäkirjoihin merkityt päätökset.

– Olen ollut hieman tyytymätön siihen, millaisin perustein hallituksessa tehdään päätöksiä. Haluan sen vuoksi lisätä avoimuutta ja kertoa ulkopuolelle, millaista meidän toimintamme on ja mitä tehtäviä hallituksen jäsenelle kuuluu.

– Erityisesti silloin, jos päätöksiä tehdään sellaisin perustein, jotka eivät ole linjamme mukaisia. Siinä tapauksessa minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin kertoa niistä, Pieski sanoo.

Pentti Piseki
Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Pentti Pieski haluaa avoimuutta erityisesti käräjien hallituksen työskentelyyn.Yle Sápmi

Pentti Pieski haluaa haastaa Saamelaiskäräjien jäseniä ottamaan vastuuta käräjien politiikan läpinäkyvyydestä.

– Kansalla on oikeus saada tietää, millaisia päätöksiä me teemme. On tietysti jokaisen oma asia, haluaako kertoa omille äänestäjilleen ja muille, millaisia ajatuksia itsellään on ja miten näkee politiikan.

Pieski haastaa myös saamelaismediaa seuraamaan enemmän Saamelaiskäräjien työtä. Saamelaiskäräjien järjestämien avoimien keskustelutilaisuuksien yhteydessä on tullut esille, että ihmiset eivät tiedä, mitä Saamelaiskäräjien jäsenet tekevät. Pieskin mielestä ihmisillä on sen vuoksi paljon ennakkoluuloja.

– Ei voi olla niin, että kaikki tapahtuu Sajoksessa suljettujen ovien takana, toteaa Pieski.

Puheenjohtaja kannustaa poliitikkoja aktiivisuuteen

Sanila-Aikio tukee ajatusta Saamelaiskäräjien jäsenten omasta aktiivisuudesta. Hänen mielestään Pentti Pieskin blogi on hyvä asia.

– Käsittelemämme asiathan ovat suurimmaksi osaksi julkisia. Mielestäni on hyvä, että niitä tuodaan esille edes jostakin näkökulmasta, sehän on sitten muista jäsenistä kiinni, tuntevatko he tarvetta kommentoida aiheita.

– Toivon tottakai, että keskustelua käydään sillä tasolla, että luottamus omassa keskuudessamme ei kärsi.

Sanila-Aikion mielestä jokaisen poliitikon velvollisuus on tuoda esille omia ajatuksiaan ja niitä linjauksia, joiden puolesta työskentelee.

– Saamelaiskäräjien virallinen tiedotustoiminta ei pysty siihen ja siksi on erittäin tärkeää, että meidän poliitikkomme ottavat aktiivisesti kantaa asioihin. Sehän on sitä politiikan tekemistä.

Sanila-Aikio painottaa kuitenkin, että Saamelaiskäräjillä on monenlaisia jäseniä ja jokaisella on oma tapansa pitää yhteyttä äänestäjiinsä.

– Blogi-kirjoitukset eivät välttämättä saavuta kaikkia, Sanila-Aikio pohtii.