1. yle.fi
  2. Uutiset

Lisää suolauksia Varsinais-Suomen teille – talvikunnossapitoon satsataan Suomessa miljoonia

Korkeimmassa hoitoluokassa olevien teiden määrä kasvaa Varsinais-Suomessa runsaasta 300 kilometristä noin 800:aan.

teiden kunnossapito
Autoja liikenteessä Kasitiellä.
Kalle Mäkelä / Yle

– Tiet saadaan aikaisemmin puhtaaksi ja suolattua. Väylät, jotka eivät ole aiemmin olleet suolattuja, ovat sitä jatkossa.

Näin tiivistää Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen uusia talvihoidon linjauksia.

Liikennevirasto uusi toimintalinjojaan (siirryt toiseen palveluun), minkä seurauksena koko maassa yli 30 prosenttia liikenteestä saa nykyistä parempaa palvelutasoa vuodenvaihteen jälkeen. Palvelutaso paranee, koska teiden hoitoluokkia korotetaan noin 11 000–12 000 kilometrin matkalta ensi vuoden alusta alkaen. Muutos koskee Liikenneviraston mukaan noin 15:tä prosenttia Suomen maantieverkosta.

Tienpidosta vastaavan viranomaisen, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen, mukaan maakunnassa on muutoksen jälkeen noin 800 kilometriä tietä korkeimmassa hoitoluokassa, kun sitä tällä hetkellä on vähän päälle 300 kilometriä.

Korkeimpaan talvihoitoluokkaan siirtyvät tiet Varsinais-Suomessa.
Korkeimpaan talvihoitoluokkaan muuttuvat tiet Varsinais-Suomessa.Yle / Ely-keskus

Korkeimpaan luokkaan nousee muun muassa Liedon ja Säkylän välinen 204-tie, kantatie 41 Aurasta Huittisiin, kantatie 43 Laitilasta Euraan, kymppitie Liedosta Forssan suuntaan, Halikon ja Auran välinen 224-tie sekä kantatie 52 Salon ja Someron välillä.

Myös lukuisten vähemmän liikennöityjen teiden luokitusta nostetaan. Nykyistä useammalla tiellä pitäisi siis uudistuksen jälkeen saada parempaa talvikunnossapitoa.

Lisää suolauksia

Talvitienhoidossa korostuu Varsinais-Suomessa liukkauden torjunta, vaikka viime talvena luntakin saatiin paljon. Uudistus nostaa osan nykyään hiekoitettavista teistä suolauksen piiriin. Samalla panostetaan liukkauden torjuntaan. Tärkeillä pohjavesialueilla suola pyritään korvaamaan muilla aineilla.

YIT Rakennuksen Salon alueen työmaapäällikön Petri Suomen mukaan muutos näkyy esimerkiksi Salon ja Kosken välisellä tiellä. Toistaiseksi sitä on talvisin suolattu vain Raatalan keskustaan saakka. Jatkossa suolausta jatketaan Kosken keskustaan saakka, siis suolausta tulee 15 kilometrin verran lisää.

– Tämä ei tosin tule vielä tänä talvena, vaan vasta ensi talvena.

Tiet saadaan aikaisemmin puhtaaksi ja suolattua. Väylät, jotka eivät ole aiemmin olleet suolattuja, ovat sitä jatkossa.

Timo Laaksonen

Talvihoitoluokan muutokset astuvat voimaan vuoden 2019 alusta. Pikkuteillä parannus ei välttämättä näy vielä tänä talvena. Tienhoidon urakat kilpailutetaan seuraavan viiden vuoden aikana ja uudet urakoitsijat hoitavat tiet hoitoluokkien mukaan.

Hoitoluokkia (siirryt toiseen palveluun) on jatkossa viisi. Korkeimmassa luokassa tie on pääosin paljas ja liukkaus pyritään torjumaan ennakkoon.

Heikoimmassa luokassa olevat tiet voivat olla pääosan aikaa polannepintaisia ja paikoin voi olla uria. Auraus- ja liukkaudentorjunta voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien ajan ongelmallinen ja ajaminen vaatia erityistä varovaisuutta.

Parannetun talvihoidon hintalappu: 20 miljoonaa euroa

Kun tienhoitoa on päätetty parantaa, on ajateltu erityisesti raskasta liikennettä. Kuljetus- ja logistiikka alan etujärjestö SKAL onkin arvostellut (siirryt toiseen palveluun)tienhoitoa eri puolilla Suomea. Huonokuntoiset tiet ovat johtaneet taloudellisiin menetyksiin ja pahimmillaan onnettomuuksiin.

Palautetta on tullut myös muilta autoilijoilta. Varsinais-Suomen Ely sai viime vuonna 10 000 viestiä teiden talvikunnosta, myös asiakastyytyväisyys on heikentynyt. Kaikkia teitä ei edelleenkään pystytä hoitamaan tasaisesti yhtä hyvin, vaan liikennemäärät ovat hoitoluokkien perusteena. Alempitasoisilla teillä toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti aamuliikenteeseen ja toimenpideaikoja lyhennetään.

Timo Laaksosen mukaan vuoteen 2024 mennessä talvihoitoon satsaaminen maksaa koko maassa 20 miljoonaa euroa enemmän kuin nyt. Jos valtio ei nosta koko tienhoidon budjettia, joka on noin sata miljoonaa euroa, on lisäsumma käytännössä muusta pois. Laaksosen arvion mukaan säästölinjalle saattavat joutua asfaltoinnit ja tieturvallisuutta tai sujuvuutta parantavat investoinnit.

Lue seuraavaksi