1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tietosuoja

Kela haluaisi purkaa tietosuojaa ja lisätä tiedonvaihtoa asiakkaista eri viranomaisten välillä

Kela saa luovuttaa tietoja toimeentulotukiasiakkaasta esimerkiksi kunnan sosiaalityöhön lähinnä tämän suostumuksella.

Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Kelan työntekijät haluaisivat lisätä tiedonvaihtoa asiakkaista eri viranomaisten välillä, jotta palvelua voitaisiin tehostaa.

Asia selvisi Kelan työntekijöilleen byrokratialoukuista tekemän kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi noin 230 satunnaisesti valittua Kelan palveluasiantuntijaa, etuuskäsittelijää ja asiantuntijalääkäriä.

Kyselyn tulosten mukaan asioinnin ongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin kattavia lakimuutoksia. Kelan muutosjohtaja Tomi Ståhl kertoo Ylelle, että vastaajat toivoivat erityisesti tietosuojaan ja tiedon kulkuun liittyviä lakimuutoksia.

– Siinä on aika iso kynnys, mitä tietoja me saamme luovuttaa toimeentulotuessa esimerkiksi kunnan sosiaalityöhön. Saamme luovuttaa tietoja harvoja poikkeustilanteita lukuun ottamatta vain asiakkaan suostumuksella, Ståhl sanoo.

Ståhlin mukaan nykyiset tietosuojasäännökset estävät Kelan tehokkaan yhteydenpidon kuntien sosiaalitoimen, työvoimahallinnon, terveydenhuollon ja koulutoimen välillä.

Tietojen välittäminen sosiaalityöhön ei onnistu

Kelan asiakastietojen ja palvelukokemusten perusteella voi esimerkiksi arvioida, että jollekin asiakkaalle olisi syytä tehdä tarkempi sosiaalityön tarvearvio.

Ståhl kertoo, että usein tällaisessa tilanteessa lainsäädäntö estää tiedon lähettämisen kuntaan, vaikka tiedon välittäminen ei huonontaisi asiakkaan asemaa.

– Se tarkoittaisi vain, että sosiaalityöstä voitaisiin ottaa yhteyttä tähän asiakkaaseen ja kysyä, haluaisitko tulla tapaamiseen, jossa katsotaan teidän elämäntilannetta.

Poikkeuksena ovat nuoret. Heidän osaltaan etsivää nuoristyötä käsittelevät lait tarjoavat mahdollisuuden joustavampaan tiedonvaihtoon viranomaisten välillä.

Ståhl toteaa, että nuorten ongelmat kumpuavat usein jo lapsuudesta ja perheestä. Siksi myös nuorten vanhemmista pitäisi olla huolissaan.

Esimerkiksi vanhempien vuokrarästit ja häädöt näkyvät Kelaan siten, että heidän asumistukensa tai osa toimeentulotuesta maksetaan suoraan vuokranantajalle.

Kela haluaisi tiedonvaihdosta selvityksen

Kelan muutosjohtaja Tomi Ståhl katsoo, että siitä pitäisi käydä keskustelua, mitä lisäarvoa viranomaisten välisellä tiedonvaihdolla pystyttäisiin saamaan asiakkaille.

– Olisi syytä käydä perusteellisen selvityksen kautta läpi tämä kokonaisuus, että minkä tietojen pitäisi liikkua ja mihin sekä mikä on asiakkaan mahdollisuus estää sitä.

Kela arvioi, että vuoden 2019 alussa käyttöön otettava tulorekisteri vähentää byrokratialoukkuja. Rekisteristä Kela saa asiakkaan palkkatiedot ajantasaisesti.

Tulorekisterin arvioidaan auttavan etenkin työttömyysturvan ja lyhytkestoisen työn yhteensovittamisessa.