1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulut

Lautakunta: Kouvolaan 20 koulua – Anjalan, Voikkaan ja Tehtaanmäen alakoulut sekä Elimäen yhtenäiskoulu säilytettäisiin

Anjalassa pohditaan yhteistyötä Nuorisokeskuksen kanssa. Tehtaanmäen koulu halutaan säilyttää arkkitehtuurin takia.

Kouvola tekee isoa koulu-uudistusta. Koulujen määrän vähentämisestä tehdään päätöksiä marraskuun aikana. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kouvolassa tehdään suurta koulu-uudistusta. Peruskoulujen määrää oltaisiin vähentämässä huomattavasti.

Lasten ja nuorten lautakunta esittää, että tulevaisuudessa kouluja olisi 20.

Lautakunnan esitys poikkeaa virkamiesten valmistelemasta pohjaesityksestä, jossa koulujen määräksi on esitetty 18. Kouvolassa on toistaiseksi 34 peruskoulua.

Lautakunta muutti pohjaesitystä siten, että Anjalan, Tehtaanmäen ja Voikkaan koulut sekä Elimäen yhtenäiskoulu säilytettäisiin.

Kysyimme lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtajalta Henna Hovilta (sd.) perusteluja esitykselle.

Lautakunta esittää, että Inkeroisten-Anjalan alueelle tulisi kolme koulua ohjausryhmän loppuraportissa ehdotetun yhden sijaan. Miksi Tehtaanmäen ja Anjalan alakoulut säästettäisiin, lautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi?

– Tehtaanmäen koulu on Alvar Aallon suunnittelema, ja ainoa valtakunnassa opetuskäytössä oleva Alvar Aallon suunnittelema koulu. Siksi on tutkittava tarkkaan, ettei rakennus jää tyhjilleen. Ratkaisuja opetuksen suhteen tullaan joka tapauksessa varmasti tekemään, mutta sitä ennen pitää tarkkaan selvittää, mikä rakennuksen jatkokäyttö on. Neuvotteluja siitä pitää tehdä Alvar Aalto -säätiön sekä paikallisen Aalto-yhdistyksen kanssa. Koulu ei voi olla vuotta tyhjillään, tai se menee pilalle. Sen jälkeen se on aika kallis.

– Anjalan koulun osalta haluamme miettiä yhteistyötä Nuorisokeskus Anjalan kanssa. Olisiko perusopetusta mahdollista toteuttaa yhteistyössä nuorisokeskuksen kanssa niin, että painotettaisiin greencare -kasvatusta, jota jo nyt jokainen 4-luokkalainen Kouvolassa saa. Haluamme katsoa tämän kehittämisnäkökulman tässä.

Miksi yhtenäiskoulu Elimäellä halutaan säilyttää, vaikka ohjausryhmän loppuraportissa ehdotettiin yhtenäiskoulun siirtämistä Korialle, missä oppilasmäärät ovat huomattavasti suuremmat ja kasvussa?

– Tässä kohtaa tutkimme erityisesti perusopetusverkkoa. Elimäen yhtenäiskoulun osalta tilanne on se, että lukio kiinnittyy vahvasti siihen yhtenäiskoulun rakenteeseen. Haluamme jättää lukioasiat vielä tutkimatta. Jossain kohtaa joudutaan lukioitakin tarkastelemaan, mutta emme halua tehdä ratkaisua lukion osalta tässä.

Uskotko, että kaupunginhallitus ja valtuusto saavat tehtyä päätöksen koulujen määrästä ensi maanantaina?

– Lautakunnan puheenjohtajana toivon, että näin tapahtuu. Varsinainen perusopetuksen kehittäminen käynnistyy vasta kun tämä raami on päätetty. Tuleva kasvatus- ja opetuslautakunta toivoo, että varsinaiseen työhön päästään aikataulussa ja mahdollisimman pian.

Lautakunta esittää, että uudistuksen toteuttaminen aloitetaan ensi vuonna lautakunnassa edellisellä valtuustokaudella päätettyjen koulujen osalta. Ensimmäiseksi rakennettaisiin uusi koulu Valkealaan, sitten Anjalaan ja kolmanneksi Sarkolaan.

Muiden koulujen osalta lautakunta valmistelee järjestyksen valtuuston päätöksen jälkeen.

Toteuttamisohjelmassa käytäisiin läpi muun muassa eri alueilla tarvittavia erityisen tuen järjestelyjä sekä sitä, millaisia palveluita tulevissa koulurakennuksissa voidaan tarjota opetuksen lisäksi.

Lautakunta linjaa, että vaikka uudistuksen toteuttaminen veisi kokonaisuudessaan kymmenisen vuotta, on uudistuksen toteutus suunniteltava hyvin ja aloitettava heti.

Lautakunnan malli

Kaupunginhallitus ja valtuusto käsittelevät koulujen määrää ensi maanantaina.

Lautakunta esittää hallitukselle, että Myllykosken-Inkeroisten alueella on jatkossa viisi koulua. Toistaiseksi kouluja on vielä kahdeksan. Virkamiesten ehdotuksessa kouluja olisi ollut kolme.

Lautakunnan esityksen mukaan Inkeroisissa olisi yhtenäiskoulu, samoin Myllykoskella. Lisäksi Sippolassa ja Anjalassa olisi alakoulut. Tehtaanmäen alakoulu jatkaisi ainakin toistaiseksi, ennen kuin arkkitehtuuriltaan arvokkaan rakennuksen jatkokäytöstä on sovittu.

Korian-Elimäen alueella koulut säilyisivät virkamiesten esityksestä poiketen nykyisellään: Korialla olisi alakoulu ja Elimäellä yhtenäiskoulu, jonka yhteydessä toimii lukio.

Kuusankoski-Jaala alueelle lautakunta esittää Jaalan alakoulua, Kymintehtaan alakoulua, Keskustan alakoulua, Voikkaan alakoulua ja Kuusankosken yläkoulua.

Keskustan ja Valkealan koulujen määrän osalta lautakunta on virkamiesten ehdotuksen kanssa samaa mieltä. Keskustaan jäisi Eskolanmäen yhtenäiskoulu, Sarkolan alakoulu, Mansikkamäen alakoulu ja Keskustan yhtenäiskoulu. Lautakunta ei haluaisi keskustaan yli 800 oppilaan kouluja.

Valkealaan tulisi Jokela-Niinistö alakoulu, Valkealan yhtenäiskoulu, Kuutostien koulu, Pohjois-Valkealan koulu.

Lautakunnan esitys koulu koululta:

Myllykoski - Inkeroinen:

Inkeroisten yhtenäiskoulu

Tehtaanmäen koulu

Anjalan alakoulu

Myllykosken yhtenäiskoulu

Sippolan alakoulu

Koria - Elimäki:

Elimäen yhtenäiskoulu

Korian alakoulu

Keskusta:

Eskolanmäen yhtenäiskoulu

Sarkolan alakoulu

Mansikkamäen alakoulu

Keskustan yhtenäiskoulu

Kuusankoski - Jaala:

Jaalan alakoulu

Kymintehtaan alakoulu

Keskustan alakoulu

Voikkaan alakoulu

Kuusankosken yläkoulu

Valkeala:

Jokela -Niinistö alakoulu

Valkealan yhtenäiskoulu

6 -tien koulu

Pohjois -Valkealan alakoulu