Kemin kaupunki yrittää nopeuttaa Pajarinrannan päiväkodin rakentamista – hakee valituslupaa ja pyytää oikeutta kiirehtimään

Pisimmillään päiväkodin rakennusurakan kilpailutuksesta käytävä oikeustaisto voi venyä vuosien mittaiseksi.

Valituslupa
Kemiin suunnitellun päiväkodin paikka ilmasta
Pajarinrannan päiväkodille on kaavoitettu paikka lähelle liikennepuistoa ja koirapuistoa.Antti Ullakko / Yle

Kemin kaupunki hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa päiväkotiurakkaa koskevaan markkinaoikeuden päätökseen.

Markkinaoikeus antoi lokakuun alussa välipäätöksen, jolla se kieltää Kemin kaupunkia väliaikaisesti tekemästä Pajarinrannalle suunnitellun päiväkodin hankintapäätöstä tai panemasta päätöstä muutoinkaan täytäntöön.

Kemin kaupunki näkee, että markkinaoikeuden antama ratkaisu on virheellinen ja vaatii, että asia on käsiteltävä markkinaoikeudessa uudelleen.

Kemin kaupunki toteaa valituslupahakemuksessaan muun muassa sen, että markkinaoikeus on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole kuullut kilpailutuksen voittanutta Siklatilat Oy:tä ennen välipäätöksen antamista.

Aluehallintovirasto on patistellut Kemiä korjaamaan päiväkodit

Kaupunki vetoaa myös siihen, että täytäntöönpanon keskeyttämisestä aiheutuu kaupungille taloudellista tappiota ja päiväkotien käyttäjille terveydellistä haittaa, sillä uudella päiväkodilla olisi tarkoitus korvata kolme sisäilmaongelmista kärsivää päiväkotia.

Aluehallintovirasto on antanut Kemille korjauskehotuksia sisäilmaongelmista kärsiviin päiväkoteihin liittyen. Kaupungin mukaan sille koituisi ylimääräisiä kuluja, mikäli se joutuisi nyt korjaamaan päiväkodit, jotka on tarkoitus poistaa käytöstä tai joutuisi vuokraamaan väistötiloja.

Asiasta markkinaoikeuteen valitti rakennusurakan kilpailutuksessa hävinnyt kemiläinen rakennusliike M. Kurtti Oy, joka vaati oikeutta asettamaan hankintapäätökselle toimeenpanokiellon sekä kumoamaan hankintapäätöksen.

M. Kurtti Oy vetosi valituksessaan muun muassa tarjouspyynnön epäselvyyteen, tarjousten vertailussa tapahtuneisiin virheisiin ja voittaneeseen tarjoukseen, joka oli sen mukaan tarjouspyynnön vastainen. M. Kurtti Oy:n mukaan kilpailutuksen voitti yritys, jonka suunnittelema rakennus oli pyydettyä pienempi ja siten kokonaishinnaltaan edullisin. Kurtin mukaan heidän jättämä tarjouksensa oli kuitenkin neliöhinnaltaan edullisin.

Pajarinrannalle kaavailtuun päiväkotiin on suunniteltu tilat lähes 200 lapselle. Päiväkodilla korvattaisiin Peurasaaren, Ruutin sekä Kaivolinnan päiväkotien toiminta. Peurasaaren päiväkoti on jo suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Kaivolinnan ja Ruutin päiväkodeissa henkilökunta ja lapset painivat sisäilmaongelmien kanssa.

Valituksessaan Kemin kaupunki pyytää oikeutta kiirehtimään päätöksen antamista. Pisimmillään oikeusprosessi voi kestää vielä vuosia, minkä aikana päiväkodin rakennustöitä ei päästä aloittamaan.