Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle toimeksianto Olkiluoto 3:sta – testaa ydinreaktorille asennettavaa värähtelyn vaimennusjärjestelmää

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tehnyt Olkiluoto 3:a varten testausta aiemminkin.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydintekniikan laboratoriossa testataan erilaisia ydinvoimalaitteistoja. Kuva: Kare Lehtonen/Yle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on saanut toimeksiannon Olkiluodon uuden ydinvoimalaitoksen toimittajalta.

Yliopisto varmistaa, että ydinreaktorin lähelle asennettava värähtelyn vaimennusjärjestelmä on turvallinen. Vaimennusjärjestelmää tarvitaan, koska testauksessa reaktorin putkilinjaston todettiin värähtelevän tavoitearvoja enemmän.

– Tämä on merkittävä turvallisuusseikka, joka pitää ratkaista ennen voimalaitoksen käynnistystä, sanoo LUTin ydinvoimatekniikan mallinnuksen professori Juhani Hyvärinen tiedotteessa.

Hyvärisen mukaan värähtelyä vaimentavat järjestelmät ovat voimalaitoksissa ja teollisissa prosesseissa yleisiä. Olkiluodossa järjestelmä tulee hyvin lähelle ydinreaktoria, mikä tekee siitä Hyvärisen mukaan ainutlaatuisen.

Reaktorin vesikierron toimittava koko ajan

Yliopisto tekee kokeita värähtelyn vaimennusmassan käyttäytymisestä.

– Varmistamme, että ydinreaktorin vedenkierto toimii, vaikka putkilinjasto syystä tai toisesta vaurioituisi, Hyvärinen sanoo.

Vettä on kaikissa olosuhteissa pystyttävä kierrättämään reaktorin suojarakennuksesta takaisin reaktoriin, jotta reaktoria pystytään jäähdyttämään.

Toimeksiannon Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle antoi Areva NP.

LUT ollut Olkiluodon kanssa tekemisissä aiemminkin

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tehnyt Olkiluoto 3:a varten testausta aiemminkin.

LUT on testannut sydänsiepparia Säteilyturvakeskuksen toimeksiannosta. Sydänsieppari ottaa kiinni ja jäähdyttää reaktorin sydämen materiaalia, mikäli reaktoria kohtaisi sydämen sulamiseen johtava onnettomuus.

Voimalaitoksen eri rakennusvaiheissa LUT on tuottanut turvallisuusjärjestelmään liittyvää tietoa myös tehtaan rakennuttajalle ja tulevalle operaattorille, Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO).

Olkiluoto 3 on määrä ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana. Voimalaitosta on testattu käyttöönottoon yli vuoden ajan.